Search
Search

Soorten

Gestippelde mosdierslak

Thecacera pennigera

(Montagu, 1815)

Gestippelde mosdierslak
Oosterschelde, Zeelandbrug, 10-10-2016 (bron: Patrick van Moer)


Zoekbeeld

Zeenaaktslak. Tot 30 mm. Eén van de fraaist gekleurde soorten. Lichaam transparant tot wit met oranje vlekken en zwarte en gele stippen. Hoge slak met kieuwkrans midden op de rug. Achter de geveerde kieuwen staan twee lange vingervormige uitsteeksel. Rhinoforen in een brede tweelobbige schede. In Nederland uitsluitend op het struikvormige spiraalmosdiertje Bugula plumosa. De eieren vormen een brede band, die met enkele slagen in een Bugula-kolonie afgezet is.


Kenmerken

Afmetingen: Tot 30 mm.
Kleur: De mosdierslak behoort tot de fraaist gekleurde zeenaaktslakken van Nederland. Het transparante tot witte lichaam is regelmatig bedekt met oranje vlekken en kleine zwarte en gele stippen.
Vorm: Hoge slak met kieuwkrans midden op de rug. Achter de geveerde kieuwen staan twee lange vingervormige uitsteeksel. Rhinoforen in een brede tweelobbige schede.

Eieren: De eieren vormen een brede band, die met enkele slagen in een Bugula-kolonie afgezet is.


Habitat en ecologie

Op hard substraat in matig stromend getijdewater, altijd waar Bugula plumosa voorkomt. Komt voor van de laagwaterlijn tot 20 m diepte. Deze soort leeft in Nederland uitsluitend van het struikvormige spiraalmosdiertje Bugula plumosa.


Areaal en verspreiding

Voorkomend langs de gehele Europese Atlantischekust. Daarnaast onder andere bekend van Brazilië, Zuid-Afrika, de Amerikaanseoostkust, de Australische oostkust, Nieuw-Zeeland, Pakistan en Japan. In Nederland tot nu toe alleen gevonden in de Oosterschelde en de monding van de Westerschelde.


Seizoenspatronen

Dieren en eieren zijn gevonden in het najaar, van september tot begin november.


Trends

De soort heeft een invasiegewijs voorkomen. Vanaf 1980 vooral gezien in 1985, 1990, en 1997/1998. In elk van de perioden in toenemende mate. In latere jaren vrij schaars maar wel nu en dan gezien. Vooral in de Oosterschelde.


Literatuur

  • Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

Floor Driessen (mei 2013)
[B. Oonk nov. 2013; IvL jan. 2014]
Commentaar

Gestippelde mosdierslak Gestippelde mosdierslak Gestippelde mosdierslak Gestippelde mosdierslak

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top