Search
Search

Soorten

Riempje

Bathyomphalus contortus

(Linnaeus, 1758)

Riempje


Zoekbeeld

Zoetwater-huisjesslak. Tot 6 mm breed. Geel- tot donkerbruin, glanzend. Vaak begroeid. Schijfvormig, gedrongen huisje met tot tot 8 dicht opeen staande, bolle windingen. Navel wijd en diep. Geen kiel. Geen operculum. Dicht opeen staande dwarssculptuur/groeilijnen. Algemeen in Nederland, in zoet, vooral stilstaand water met waterplanten.

Te verwarren met

Geen sterk gelijkende soorten, makkelijk herkenbaar.

Kenmerken

Afmetingen: H. tot 2 mm, B. tot 6 mm.
Schelpkleur: Geelbruin tot donkerbruin, glanzend. Echter vaak deels met aanslag overdekt.
Schelpvorm: Vrij stevig, schijfvormig horentje met tot 8 dicht opeen gedraaide, bolle windingen. De binnenste windingen vormen een duidelijke, wijde en diepe navel. Er is geen kiel aanwezig. Geen operculum.
Sculptuur: Dicht opeen staande dwarssculptuur/groeilijnen.

Habitat en ecologie

Zoete, vooral stilstaande wateren met veel waterplanten. Soms in min of meer bewogen water. Kan enige verzilting en vervuiling verdragen.

Areaal en verspreiding

Algemeen in heel Nederland, het minst bekend uit Zeeland.

Literatuur

Gittenberger, E., A.W. Janssen , W.J. Kuijper, J.G.J. Kuiper, T. Meijer, G. van der Velde & G.A. Peeters, 1998. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. - Nederlandse Fauna 2. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden. 288 pp.
Janssen, E.A., 2015. Veldgids slakken en mossels - land en zoetwater. KNNV uitgeverij, Zeist. 272 pp.

Code

248261   [ 248261 ]

Auteurs

[IvL juli 2014; apr, 2016]Commentaar

Riempje

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top