Search
Search

Soorten

Scheef bultschelpje

Altenaeum dawsoni

(Jeffreys, 1864)

Scheef bultschelpje


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige: Tot 1,7 mm. Vuilwit, opperhuid geelgroen tot grijsbruin. Verse exemplaren hebben vaak een lichtbruine aanslag. Stevig, relatief dikschalig schelpje. Umbo bol, prodissoconch duidelijk afgegrensd. Glad met grove groeilijnen. Heterodont, grof slot. Onderrand glad. Noordzee, verder van de kust. Spoelt vermoedelijk alleen fossiel aan.

Te verwarren met

Kurtiella bidentata, Montacuta substriata.

Kenmerken

Afmetingen: L. tot 1,5, H. tot 1,7 mm.
Schelpkleur: Vuilwit, opperhuid geelgroen tot grijsbruin. Verse exemplaren hebben vaak een lichtbruine aanslag, vooral rond de top.
Schelpvorm: Stevig, relatief dikschalig schelpje. Umbo bol, prodissoconch duidelijk afgegrensd en ca. eenderde van de totale schelp innemend.
Sculptuur: Het oppervlak van de schelp is glad. Er zijn enkele grove groeilijnen.
Slot: Heterodont slot, slotplaat en slottanden fors. Links 1 zwakke en 1 forse en rechts 2 sterke cardinale tanden. Beide kleppen met 2 laterale tanden.
Binnenzijde schelp: Dier: Over het dier werden geen gegevens getraceerd.

Habitat en ecologie

De soort leeft zowel in zandige als slibrijke bodems. Over de specifieke habitat en/of over eventuele bodemdieren waarmee de soort commensalistisch zou kunnen samenleven, is niets bekend.

Areaal en verspreiding

Van de noordelijke IJszee tot in de Middellandse Zee (diep water). Soort met een meer boreale verspreiding: bij Groenland gevonden op diepten variërend van 5 tot 3.200 m. In onze streken leeft het dier vermoedelijk op de zuidgrens van het verspreidingsgebied. Op het NCP in 1991 voor het eerst waargenomen op meerdere plaatsen in het gebied van de Oestergronden. Ondanks het geringe formaat, is het schelpje qua vorm en slot goed herkenbaar. Het is daarom opvallend dat er nooit eerder exemplaren zijn aangetroffen.

Op het strand: (Sub-)fossiel materiaal is wel regelmatig aangetroffen, zowel in monsters en boringen op en in de zeebodem, als in aanspoelsel op het strand (onder andere in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden en op de Waddeneilanden).


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.


Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al, 2013 -Ecologische atlas- 2013)
[HR feb. 2014]
Commentaar

Scheef bultschelpje

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top