Search
Search

Soorten

Witte boormossel

Barnea candida

(Linnaeus, 1758)

Witte boormossel


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 50 mm. Wit, met een geelgrijze opperhuid. Dunschalige, langwerpig-ovale schelp. Bovenrand gedeeltelijk omgeslagen naar binnen, onder de top een tandvormig uitsteeksel. Horizontale ribben, gekruist door verticale (traliewerksculptuur), met op de kruispunten schubvormige stekels. Bij doubletten ligt tussen de omgeslagen bovenranden een derde (accesorisch) schelpstuk. Leeft ingeboord in hout en veen in de hele Noordzee, maar vooral in het kustgebied. Spoelt regelmatig aan in veen.

Kenmerken

Afmeting: 20 x  50 mm.
Schelpkleur: Wit, met een geelgrijze opperhuid.
Schelpvorm: Dunschalige, langwerpig-ovale schelp. Binnenin wordt de top bedekt door de gedeeltelijk omgeslagen bovenrand. De schelpkleppen sluiten niet geheel op elkaar (gapen).
Sculptuur: Horizontale ribben, gekruist door verticale (traliewerksculptuur). Op de kruispunten schubvormige stekels.
Slot: Slottanden of ligament/slotband ontbreken. Bij doubletten ligt tussen de omgeslagen bovenranden een derde (accesorisch) schelpstuk.
Binnenzijde schelp: Binnen in de schelp zit een opvallende dunne, gebogen tandvormige apofyse. Verder geen opvallende kenmerken.  

Habitat en ecologie

Leeft in zelf geboorde gaten in vrij hard substraat (veen, hout). Een enkele keer ook in zeer vaste klei.

Areaal en verspreiding

Langs de gehele zuidoostelijke Noordzeekust vrij algemeen, vooral op plaatsen waar voor de kust veenbanken liggen. Langs de Ooster- en Westerschelde soms ook in (kalk-)steen.

Op het strand: In aangespoeld hout en veen met ronde boorgaten, soms nog levende dieren. Vaak samen met exemplaren van Petricola pholadiformis en/of Zirfaea crispata.


Literatuur

  • Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[A. Jansen, 2013; B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Witte boormossel

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top