Search
Search

Soorten

Klein tafelmesheft

Ensis minor

(Chenu, 1843)

Klein tafelmesheft


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 14,5 cm. Zeer langgerekte, rechte schelp. Ruim 7x langer dan hoog. De voorrand is schuin afgeknot, de achterrand weinig of niet verbreed. Paarslila vlekken en bandjes op een lichtere ondergrond, ook naar de binnenkant doorschemerend of de hele binnenkant paarslila. Opperhuid lichtbruin met  sterke glans. Schelpoppervlak glad met alleen groeilijnen. Sinds de vestiging in 1917 sterk toegenomen tot 1985, daarna sterk afgenomen. Spoelt nog maar weinig op het strand aan. Nog wel verder van de kust. 

Te verwarren met

Groot tafelmesheft.

Kenmerken

Afmetingen: 30 x 145 mm.
Schelpvorm: Vrij dunschalige, zeer langgerekte schelp; recht.  Ruim zeven maal zo lang als hoog. De voorrand is schuin afgeknot. De achterrand is nauwelijks verbreed.
Schelpkleur: Paarse tot lila vlekken en bandjes op een lichtere ondergrond. De Paarse vlekken schemeren ook naar de binnenkant door. Binnenkant soms sterker paarslila. De opperhuid is lichtbruin, met een sterke glans.
Sculptuur: Het schelpoppervlak is glad met alleen groeilijnen.Slot: Heterodont. Rechterklep met 1 cardinale en 1 laterale tand, linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden. Slotband uitwendig. 

Habitat en ecologie

Ingegraven in verticale gangen in zandbodems, vanaf de laagwaterlijn tot diepten van enkele tientallen meters. Het zijn filteraars. De dieren zijn van gescheiden geslacht. Leeftijd: minstens 4 jaar.

Areaal en verspreiding

Een van oorsprong zuidelijke soort, die onder meer van nature voorkomt in de Middellandse zee. 

Op het strand: Omstreeks 1920 voor het eerst met zekerheid langs de Nederlandse kust vastgesteld.  Daarna sterk toegenomen; vlak onder de kust levend. De laatste jaren is het aantal meldingen echter sterk afgenomen. Of de opkomst van de Amerikaanse zwaardschede een rol heeft gespeeld is niet geheel duidelijk.


Code


Auteurs

[Brendan, jan 2015]Commentaar

Klein tafelmesheft

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top