Search
Search

Soorten

Grote koornaarvis

Atherina presbyter

Cuvier, 1829

Grote koornaarvis
(Grote) Koornaarvis - Atherina presbyter (Foto: Wijnand Vlierhuis)


Zoekbeeld

Koornaarvissen zijn scholenvormend. Ze zijn helder groen tot blauwachtig glanzend met een opvallend glanzende zijdestreep. Van dichtbij zijn zwarte pigmentvlekjes langs de randen van de schubben te zien. De staartvin is gevorkt.


Te verwarren met

Deze soort wordt in het Nederlands ook wel gewoon 'Koornaarvis' genoemd. De Kleine koornaarvis Atherina boyeri blijft  maximaal 10 cm en heeft in verhouding een grotere kop met grotere ogen.


Kenmerken

Afmetingen: Lengte tot 21 cm, meestal kleiner.
Kleur:
Glanzend heldergroen tot blauw, opvallende zijdestreep. Van dichtbij zijn zwarte pigmentvlekjes langs de randen van de schubben te zien.
Vorm: Zeer slank visje met gevorkte staart. Ogen vrij groot. Zijlijn met 53-57 schubben.
Vinnen:
Twee korte, gescheiden rugvinnen, de eerste met tot 8 harde vinstralen. Losse, korte driehoekige  borst en anaalvin. De laatate met tot 18 vinstralen.


Habitat en ecologie

Koornaarvissen vormen scholen in ondiep water en in estuaria langs de kust. Ze geven de voorkeur aan rustig water met veel begroeiing. Ook zwermen ze vaak rond objecten zoals steigers en pontons. Paaitijd april-juni. De eieren worden afgezet aan zeewier. De dieren eten dierlijk plankton, kleine kreeftachtigen en larven van vissen. De hoogst geregistreerde leeftijd is 4 jaar.


Areaal en verspreiding

Noordoost-Atlantische kust tussen 14 en 60°NB en 26° WL tot 17°OL. Het belangrijkste verspreidingsgebied loopt vanaf Schotland en Denemarken, via de Noordzee tot aan Marokko en in de Middellandse Zee. Langs de Nederlandse kust was de vis vroeger algemeen, met name in de Waddenzee en de Zeeuwse wateren. Tegenwoordig veel minder algemeen. Staat als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst, maar als 'veilig' op de internationale Rode Lijst van de IUCN.

Literatuur

  • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
  • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
  • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
  • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.  

Code


Auteurs

W. Vlierhuis (2013)
[IvL mrt 2014]Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Grote koornaarvis

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top