Search
Search

Soorten

Kleine hooiwagenkrab

Macropodia parva

Van Noort & Adema, 1985

Kleine hooiwagenkrab


Zoekbeeld

Krab. Mariene soort. Tot 0,7 cm. Een spinachtige krab met smalle lange scharen en poten die langer zijn dan het schild. Rugschild driehoekig, rostrum bestaande uit twee tanden die elkaar over de gehele lengte raken. Rugschild met enkele haren. Laatste lid van de laatste twee paar looppoten sterk gekromd en over de gehele lengte met scherpe stekels. Vooral tussen geweisponzen. Goed gecamoufleerd met stukjes spons, mosdiertjes of wier. Oosterschelde en Westerschelde, schaars.

Te verwarren met


Kenmerken

Afmetingen: Rugschild (carapax) tot ca. 0,7 cm.
Kleur: Door de camouflage aangebrachte begroeiing is de kleur van het lichaam moeilijk te zien. Zonder bedekking, bijvoorbeeld direct naar een verschaling, zijn de dieren vrij licht van kleur, meestal grijsbruin, geelbruin of roodachtig bruin.
Vorm: Een spinachtige krab met lange scharen en poten.
Rugschild: Driehoekig, aan de voorzijde eindigend in een punt (rostrum of voorhoofduitsteeksel) bestaande uit twee tanden die elkaar over de gehele lengte tussen de gesteelde ogen raken.
Poten: De scharen zijn smal, de poten langer dan het schild. Het belangrijkste kenmerk is dat het laatste lid van de laatste twee paar looppoten sterk gekromd is en over de gehele lengte een serie duidelijke, scherpe stekels draagt.
Sculptuur: Op het rugschild zitten enkele haren.


Habitat en ecologie

Leeft vooral tussen geweisponzen en hydropoliepenkolonies. Vaak op hard substraat, in dieper water ook op zand- of slibbodems. Verschult zich vaak onder tentakels van zee-anemonen. Vanaf de getijzone tot diepten van ca 40 m. Steeds sterk gecamoufleerd, bedekt met stukjes spons, mosdiertjes of wier. Wordt vaak pas ontdekt als een stuk spons o.i.d. gaat 'lopen'.

Areaal en verspreiding

In Zeeland voornamelijk in de Oosterschelde, ook bekend uit de Westerschelde (Sloehavengebied). Schaars, wordt relatief weinig gevonden.

Literatuur

Leeuwis, R.J., G.R. Heerebout en Ch. Jacobusse (red.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2; Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5, Stichting Het zeeuwse landschap, Wilhelminadorp: 144 pp.


Code


Auteurs

Niels Schrieken (maart 2014)
[IvL mrt 2014]
Commentaar

Kleine hooiwagenkrab Kleine hooiwagenkrab

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top