Search
Search

Soorten

Darmwieren

Ulva sp - Enteromorpha

Linnaeus, 1753

Darmwieren


Zoekbeeld

Groenwier. Groene, lintvormige vertakte en onvertakte wieren.

Te verwarren met

- Draadvormige groenwieren

Areaal en verspreiding

Zeeland

Literatuur


CodeCategorieën:

Soorten, Groenwieren

Commentaar

Darmwieren

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top