Search
Search

Soorten

Darmwieren

Ulva sp - Enteromorpha

Linnaeus, 1753

Darmwieren


Zoekbeeld

Groenwier. Groene, lintvormige vertakte en onvertakte wieren.

Te verwarren met

- Draadvormige groenwieren

Areaal en verspreiding

Zeeland

Literatuur


CodeCategorieën:

Soorten, Groenwieren

Commentaar

Darmwieren

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

  • Inventarisaties
  • Beheeradviezen 
  • Monitoring
  • Exoten

Mariene soorten en ecologie

  • Educatie
  • Artikelen
  • Exoten

 

Steun ANEMOON

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top