Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Zeestekelbaars
Spinachia spinachia (Linnaeus, 1758)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Tot 22 cm. Lange, slanke vis met een langgerekte staart en spitse kop. Groenachtig bruin met een gele buik en verspreid over het lichaam onregelmatige donkere dwarsbanden. De driehoekige rug- en anaalvin staan vrij ver naar achteren en precies tegenover elkaar. Op de rug, tussen de kieuwen en de rugvin in, staat een rijtje van 14 tot 16 korte stekeltjes.

Kenmerken:

Afmetingen: tot 22 centimeter lang
Kleur:
Groenachtig bruin met gele buik, verspreid over het lichaam lopen onregelmatige donkere dwarsbanden.
Vorm: Lange, slanke vis, met langgerekte staart en spitse kop.
Vinnen:
tussen de kop en rugvin een rij van 14 tot 16 korte stekeltjes. De driehoekige rug- en anaalvin staan vrij ver naar achteren en precies tegenover elkaar. Over de verdere rug verspreid, tussen de kieuwen en de rugvin in, staat een rijtje van 14 tot 16 korte stekeltjes.

Areaal en verspreiding:

Europese Atlantische kust, Oostzee, Noordzee. In Nederland vroeger algemeen in zeegrasvelden. Omdat zeegras in Nederland erg zeldzaam is, komen Zeestekelbaarzen daarom ook nog maar zeldzaam hier voor.

Habitat en ecologie:

Zeestekelbaarzen leven voornamelijk in ondiepe zeegrasvelden of ondiepe wiervelden in rustig water. Ze kunnen goed tegen lage zoutgehaltes.

Literatuur:

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]

NadereInformatie:

Link: Waarnemingen doorgegeven aan telmee.nl van 1997 t/m 2015.

Aphia ID:

126508

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Zeestekelbaars

 
   
Faunavoorspelling
  • Collapse
  • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Data pager
Data pager
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 341 items in 18 pages
166100 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
166110 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16750 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
16760 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
16770 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
16780 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
16790 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
167100 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
167120 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
1207670 Cressy HMS [12076] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1207790 Hoque HMS [12077] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1208770 Rem 3 [12087] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1208790 Rem 3 [12087] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25910 Het Sas van Goes, westelijke brede dam [259] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25930 Het Sas van Goes, westelijke brede dam [259] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25970 Het Sas van Goes, westelijke brede dam [259] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25990 Het Sas van Goes, westelijke brede dam [259] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
259100 Het Sas van Goes, westelijke brede dam [259] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
26010 Putti's place, Oost [260] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
26080 Putti's place, Oost [260] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top