Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Zeestekelbaars
Spinachia spinachia (Linnaeus, 1758)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Tot 22 cm. Lange, slanke vis met een langgerekte staart en spitse kop. Groenachtig bruin met een gele buik en verspreid over het lichaam onregelmatige donkere dwarsbanden. De driehoekige rug- en anaalvin staan vrij ver naar achteren en precies tegenover elkaar. Op de rug, tussen de kieuwen en de rugvin in, staat een rijtje van 14 tot 16 korte stekeltjes.

Kenmerken:

Afmetingen: tot 22 centimeter lang
Kleur:
Groenachtig bruin met gele buik, verspreid over het lichaam lopen onregelmatige donkere dwarsbanden.
Vorm: Lange, slanke vis, met langgerekte staart en spitse kop.
Vinnen:
tussen de kop en rugvin een rij van 14 tot 16 korte stekeltjes. De driehoekige rug- en anaalvin staan vrij ver naar achteren en precies tegenover elkaar. Over de verdere rug verspreid, tussen de kieuwen en de rugvin in, staat een rijtje van 14 tot 16 korte stekeltjes.

Areaal en verspreiding:

Europese Atlantische kust, Oostzee, Noordzee. In Nederland vroeger algemeen in zeegrasvelden. Omdat zeegras in Nederland erg zeldzaam is, komen Zeestekelbaarzen daarom ook nog maar zeldzaam hier voor.

Habitat en ecologie:

Zeestekelbaarzen leven voornamelijk in ondiepe zeegrasvelden of ondiepe wiervelden in rustig water. Ze kunnen goed tegen lage zoutgehaltes.

Literatuur:

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]

NadereInformatie:

Link: Waarnemingen doorgegeven aan telmee.nl van 1997 t/m 2015.

Aphia ID:

126508

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Driedoornige stekelbaars
Tiendoornige stekelbaars
Zeestekelbaars

 
   
Faunavoorspelling
  • Collapse
  • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Data pager
Data pager
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 341 items in 18 pages
258110 Frans Kok-rif [258]
258120 Frans Kok-rif [258]
13040 Oostelijk dammetje (Oostbout) [130]
13050 Oostelijk dammetje (Oostbout) [130]
13060 Oostelijk dammetje (Oostbout) [130]
13090 Oostelijk dammetje (Oostbout) [130]
13150 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
13160 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
13170 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
13180 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
13190 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
131100 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
16620 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16630 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16640 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16650 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16660 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16670 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16680 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16690 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top