Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Harnasmannetje
Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Tot 20 centimeter. Bruin, grijs of groenachtig, met donkere dwarsbanden. Langwerpig lichaam bepantserd met gekielde (gegroefde) beenplaten. De kop loopt uit in een spitse snuit, op de neus een  klein omhoog gericht puntje. Onderzijde van de snuit  bezet met een groot aantal korte kindraadjes.

Kenmerken:

Afmeting: tot 20 centimeter.
Kleur: Over het algemeen bruin met donkere dwarsbanden, maar ook grijsachtige en groenachtige kleuren zijn mogelijk.
Vorm: Slank, langwerpig lichaam, met een karakteristieke bepantsering van beenplaten. Die beenplaten zijn gekield (voorzien van groefjes). De kop loopt uit in een spitse snuit, waarvan het neusje karakteristiek in een klein puntje omhoog gericht staat. Mond aan de onderkant van de kop (onderstandig). De onderzijde van de snuit is bezet met een groot aantal korte kindraadjes.
Vinnen: 2 rugvinnen en 1 anaalvin. In de rugvin 5-6 stekels en 6-8 vinstralen. In de anaalvin 6-8 vinstralen in de aarsvin.

Te verwarren met:

niet te verwarren met een andere vis.

Habitat en ecologie:

Harnasmannetjes leven vooral op zand- en modderbodems, waar ze met hun voeldraadjes op zoek zijn naar voedseldiertjes. Ze kunnen goed tegen brak water. Op diepten van 1 tot ca 300 meter. Het voedsel bestaat vooral uit vlokreeftjes, garnalen en visseneieren.

Literatuur:

- Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
- Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
- Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
- Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]

NadereInformatie:

Tot de lokale volksnamen (schimp- en koosnamen) behoren 'neushangertje', 'oudewijvenkaak', ' grootje', 'oude vent' en 'postkop'.

Aphia ID:

127190

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Botervis
Zeedonderpad
Harnasmannetje

 
   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top