Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Gewone zeedonderpad
Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Min of meer ronde vis tot 30 cm, met een brede platte kop met veel stekels. Ook de eerste van de twee rugvinnen heeft stevige stekels. Vlekkerig bruin tot groen. Soms bijna exotische kleuren: rood, roze en geel. In de paaitijd is de buik van het mannetje rood, die van het vrouwtje oranje. Ze jagen vooral 's nachts. Vrij algemeen in de Nederlandse wateren en langs de kust.

Kenmerken:

Afmetingen: Tot ca 30 cm. Gewoonlijk veel kleiner
Kleur: Het lichaam is vlekkerig bruin tot groen. Soms kunnen Zeedonderpadden bijna exotische kleuren dragen, waaronder rood, roze en geel. In de paartijd is de buik van het mannetje mooi rood en van het vrouwtje oranje.

Vorm: Plompe vis met een brede, platte kop met vele stekels. De dieren hebben twee rugvinnen, waarvan de eerste stevige stekels heeft. (Omdat de dieren vaak stilliggen en goed kunnen worden benaderd, is dit kenmerk toch goed waarneembaar.) Er zijn geen stekeltjes op de zijlijn, de flanken boven en onder de zijlijn zijn wel ruw met talrijke stekeltjes. Onder de kop zit een overstekende flap onder de kieuwen, die verbonden is met de buikhuid.

Te verwarren met:

Groene zeedonderpad. Er zijn verschillen:

Bij de Groene zeedonderpad is de bovenste stekel op de rand van de kieuwplaat groter dan de oogdiameter. De soort heeft tevens twee korte witte draadjes aan de mondhoeken.
Bij de Gewone zeedonderpad is de bovenste stekel op de rand van de kieuwplaat kleiner dan de oogdiameter. Geen witte draadjes aan de mondhoeken.
In de paartijd kan het verschil worden gezien aan de kleur van de eieren in het nest. De eieren van de Groene zeedonderpad zijn min of meer bleekgroen. De eieren van de Gewone zeedonderpad zijn fel rood.

Areaal en verspreiding:

Noord-Atlantische Oceaan, Spitsbergen, IJsland, Oostzee, via de Noordzee tot Bretagne. Vrij algemeen langs de Nederlandse kust. In Zeeland regelmatig in o.a. de Oosterschelde.

Habitat en ecologie:

Bodemvis die zowel op zand als tussen stenen en wieren kan worden gevonden op een diepte van 4-60 meter. Zeedonderpadden jagen vooral 's nachts. Het voedsel bestaat uit ongewervelde bodemdieren en kleine bodemvissen. Paaitijd: december-maart. De eieren worden in dikke kluiten tussen stenen afgezet en fanatiek bewaakt door het mannetje (broedzorg).

Literatuur:

  • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
  • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
  • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
  • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

Merel Hogweg (2013)

NadereInformatie:

De Zeedonderpad kan een knorrend geluid maken. Hierdoor worden de dieren ook wel ‘knorhaan’ genoemd.

Aphia ID:

127203

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|LIMP

Gerelateerde soorten:

Snotolf
Slakdolf
Groene zeedonderpad
Zeedonderpad

 
   
Faunavoorspelling
  • Collapse
  • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Data pager
Data pager
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 545 items in 28 pages
131922 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
13110100 Plompetoren, Parkeerplaats 300 m. ten westen van toren [131]
16620 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16630 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16640 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16650 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16660 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
166714 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16680 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
166925 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1661029 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
166110 Veerweg, Oesterdam, Bergsediepsluis [166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
16750 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
167660 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
167750 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
167860 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
16790 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
1671050 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
16711100 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]
167120 Vuilnisbelt, Tuttelhoek [167]

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top