Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Schol
Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Een plompe platvis die tot maximaal 90 cm wordt (meestal kleiner). De bovenkant is groenbruin met meestal oranje-rode vlekken. De huid voelt overal glad aan. Op de kop staat een rijtje van 4-7 benige knobbeltjes tussen het oog en de zijlijn. De zijlijn om de vin achter de kieuw is niet of nauwelijks gebogen. De staartwortel is even lang als breed. De onderkant is blawachtig grijs en verder pigmentloos.

Kenmerken:

Afmetingen: tot 90 cm. Meestal kleiner.
Kleur: Omdat de dieren op hun zij zwemmen is de bovenkant in feite de rechter zijkant. Deze is bruin tot groen en meestal getekend met oranje of rode vlekken. De naar de bodem gerichte linkerkant heeft  (onderkant) is wit zonder verder pigment.
Vorm: De Schol is een wat plompe platvis. De ogen zitten aan de rechterkant. .Op de kop staat een rijtje van 4-7 benige knobbeltjes tussen het oog en de zijlijn. De zijlijn om de vin achter de kieuw is niet of nauwelijks gebogen.
Vinnen: Lange doorlopende rugvin en iets kortere anaalvin.
Overig: De vissen zwemen golvend over de bodem en graven zich snel in.

Te verwarren met:

  • Bot voelt ruw bij de vinstralen en langs de zijlijn. De zijlijn is nagenoeg recht. De startwortel duidelijk langer dan breed en daardoor slank. De onderzijde van de bot is helder wit.
  • Schar voelt helemaal ruw aan. De zijlijn maakt vlak achter de kieuwdeksel een duidelijke boog. De staartwortel is even lang als breed. De onderzijde is licht geelrosewit.

Areaal en verspreiding:

Noordoost-Atlantische Oceaan, Oostzee en Noordzee. In Nederland algemeen langs de Nederlandse kust, dieper op de Noordzee, in Zeeland en in het Waddengebied overal waar het dier zich makkelijk kan ingraven. Grotere Schol trekt naar steeds dieper water.

Waarnemingen schol:
- Waarneming.nl: schol.
- Verspreidingsatlas.nl: schol.
- Telmee.nl: schol.

 

Habitat en ecologie:

De Schol leeft op zand en slikbodems of gemengde bodems, van zeer dicht bij de kust tot een diepte van 200 meter. Het zijn vooral nacht-actieve dieren. De paaitijd loopt van januari tot april. Paaien gebeurd in relatief ondiep water (20-40 meter). Zoals alle platvis zwemmen ook kleine scholletjes eerst rechtop en zien ze nog uit als andere vissen. Na ca 6 weken veranderen ze van uiterlijk, waarbij een van de ogen naar de andere kant groeit en ze uitgroeien tot een platvis. Schollen voeden zich voornamelijk met wormen, kreeftachtigen en weekdieren.

Literatuur:

  • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
  • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
  • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
  • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.
  • Vlimmeren, H.A.V. & Ridder van Doorne, 1966. Hoe kunnen wij schol, bot en schar onderscheiden. de Kor. Nederlands Vereniging van Zeeaquariumliefhebbers, Den Haag. pp117-120.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]
[Niels Schrieken, mrt 2022]

NadereInformatie:

In België vaak Pladijs genoemd.

Aphia ID:

127143

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Tongschar
Schurftvis
Schol
Bot
Schar
Tong
Dwergtong

 
   
Faunavoorspelling
  • Collapse
  • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Data pager
Data pager
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 529 items in 27 pages
16230 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
16240 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162614 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162718 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162825 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162938 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
16210100 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162120 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
34041620 Clara Blumenfeld SS [34041] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
36000625 Mally's Lamp [36000] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
36001633 Pim's wrak [36001] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
36002640 De grote slak [36002] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
3600460 Wrak 2108/31295 [36004] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
3600490 Wrak 2108/31295 [36004] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
3600560 Wrak 2960/59695 (307) [36005] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050060 Onbekend wrak 70500 [70500] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
70500950 Onbekend wrak 70500 [70500] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050190 Onbekend wrak 70501 [70501] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050290 Onbekend wrak 70502 [70502] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
613710 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top