Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Horsmakreel
Trachurus trachurus Linnaeus, 1758

Main Image
 

Zoekbeeld:

Mariene vissoort (zeevis). Maximaal 60 cm. Bijna ronde, gestroomlijnde vis met een glad, zilverachtig lichaam. Pelagische vis die veel in scholen zwemt.

Kenmerken:

Afmetingen: Meestal circa 20-15 cm (kan echter echter tot 70) cm worden.
Kleur:
Rug grijsblauw met groene tint, flanken en buik zilverachtig of meer bronskleurig, vaak met vage donkerdere dwarsbanden. Op de rand van de kieuwdeksels zit een donkere vlek.
Vorm:
Langwerpig, gestroomlijnd. Kop lang, met naar voren stekende onderkaak. Vóór de anaalvin staan twee scherpe, dikke, met een menbraan aan elkaar verbonden stekels. Op de in het midden gebogen en slingerend verlopende zijlijn staan verdikte schubben, die vooral naar de staart toe scherp worden.
Vinnen:
Korte, langwerpige, naar achteren gebogen eerste rugvin, tweede rugvin langer, ongeveer gelijk aan de anaalvin, die iets verder staat ingeplant. Buikvin klein, borstvin eveneens. Staartvin gevorkt en relatief klein.
Overig:
Vinstralen tot 8-9 harde stralen in de voorste rugvin, achterste met 1 harde en 23-34 gewone vinstralen. Anaalvin met 2 harde en 25-34 gewone vinstralen.

Te verwarren met:

Haring, vanwege het samen jagen.
Er zijn wereldwijd diverse andere soorten horsmakrelen, de meeste echter komen deze niet voor in het verspreidingsgebied van Trachurus trachurus. Van de Mediterrane horsmakreel Trachurus mediterraneus onder meer te onderscheiden door de schubben op de zijlijn (aanzienlijk kleiner bij laatstgenoemde soort).

Areaal en verspreiding:

Oost-Atlantische Oceaan van Noorwegen via de Noordzee, rondom de Britse eilanden en de Franse en Spaans-Portugese Atlantische kust tot de West-Afrikaanse kust, Mozambique en Zuid-Afrika. Ook in de Middellandse Zee. Vooral in de zomermaanden langs de kusten van Nederland en België een algemene zeevis. Wordt relatief veel gevist.

Habitat en ecologie:

Leeft in grote scholen. Vooral aanwezig boven zandige bodems. In de zomer vanaf het nabije kustgebied tot diepten van 100-200 meter, in de wintermaanden op grotere diepten tot soms wel 500 meter. De dieren jagen pelagisch, in de waterkolom op kleinere vis als Haring en Sprot, maar ook inktvis en kreeftachtigen worden gegeten. De paaitijd valt in de Noordzee in de zomermaanden, elders al in het voorjaar. De vrouwtjes leggen na bevruchting tot 140.000 eieren, die zich vrij in de waterkolom ontwikkelen. Bij het uitkomen zijn de vislarven 5 mm lang. Jonge dieren verbergen zich vaak onder schijfkwallen, waarvan ze soms ook onderdelen aanvreten. Na 3-4 jaar geslachtsrijp. De soort kan tot 8 jaar of ouder worden.

Seizoenspatronen:

Gedurende de winter in warmere kustgebieden rondom west-Afrika en de Middelandse zee of in het Engelse kanaal. In het voorjaar en de zomer zwemmen ze richting de Zuidelijke Noordzee om daar te paaien.

Literatuur:

  • Ecomare, 2015. Trachurus trachurus. Geraadpleegd op 24 januari 2016 van http://eol.org/pages/206048/details.
  • Luna, Susan M. Trachurus trachurus, Geraadpleegd op 24 januari 2016 van http://www.fishbase.org/summary/1365.
  • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
    - Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
  • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
  • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

(Bianca van den Hoed, 2016); [RHB + IvL okt 2018]

Aphia ID:

126822

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   
Faunavoorspelling
  • Collapse
  • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Data pager
Data pager
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 201 items in 11 pages
16270 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
16280 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
16290 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162100 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
3600060 Mally's Lamp [36000] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
3600160 Pim's wrak [36001] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
36002620 De grote slak [36002] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
36004650 Wrak 2108/31295 [36004] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
3600560 Wrak 2960/59695 (307) [36005] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050060 Onbekend wrak 70500 [70500] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050090 Onbekend wrak 70500 [70500] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050190 Onbekend wrak 70501 [70501] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
7050290 Onbekend wrak 70502 [70502] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
613760 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
6137100 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
25670 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2568100 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
12430 Het Gemaal [124]
12440 Het Gemaal [124]
12460 Het Gemaal [124]

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top