Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Europese zeekreeft
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Grote langgerekte zwart-blauwe kreeft met grote scharen en rode voelsprieten.

Kenmerken:

Afmetingen: De Europese Zeekreeft wordt meestal niet groter dan 50 cm, maar soms worden exemplaren waargenomen van bijna één meter. De dieren kunnen onder gunstige omstandigheden 20 jaar oud worden en wel vijf kilogram. Deze grote oude exemplaren worden echter vanwege bevissing bijna nooit waargenomen. De scharen zijn bijzonder groot: bijna even groot als de kop en het rugschild.
Kleur: De dieren zijn blauw-zwart, met soms hier en daar rood stippen. De kleur van de punten en randen van de scharen verloopt vaak van wit naar geel, naar oranje tot blauw-zwart op het midden van de scharen. De voelsprieten zijn rood. De ogen zijn diep zwart. De randen van de staart en soms die van het pantser zijn ook geel. De bovenkant van de knobbels op de scharen zijn doorgaans wit tot geel van gekleurd.
Vorm: De kop is vergroeid met het rugschild en vormen de helft van het lichaam. Het rugschild is vrijwel glad, dit in tegenstelling tot het rugschild van de Noorse kreeft (Nephrops norveggicus). Het achterste deel van het lichaam bestaat uit zes zichtbare half ronde elementen  die aan de onderkant puntvormig zijn. Daarachter bevindt zich een staart met aan iedere zijkant twee twee flappen die aan de randen dicht zijn bezet met gele haren. De staart kan breder zijn dan het gesegmenteerde achterlijf. Het achterlijf en de staart kan krachtig naar beneden onder de borst worden "gezwiept", waardoor het dier zich plotseling snel naar achteren kan bewegen.
Poten: De linker- en de rechterschaar zijn vaak verschillend van grootte en vorm. De rechter is doorgaans dik en zwaar gebouwd en heeft enkele grote stompe tanden om ondermeer schelpdieren mee te kraken. De linker is vaak kleiner en slanker en heeft vele kleine tanden, die meer geschikt zijn voor het snijwerk.

Te verwarren met:

Amerikaanse zeekreeft - Hommarus americanus H. Milne Edwards, 1837

Areaal en verspreiding:

In Nederland vooral in Zeeland en verder in de open Noordzee. Vooral voor in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer, maar ze zijn ook waargenomen bij de Westerscheldemonding en aan de Noordzeekant van de Brouwersdam. In de Oosterschelde worden ze ook vaak aangetroffen bij veenbanken, waarin zich grote holtes kunnen vormen. In de oostelijke Oosterschelde worden ook wel zeekreeften aangetroffen in holtes in kleibodems.

Habitat en ecologie:

Vanaf de laagwaterlijn tot grotere diepten. In het buitenland zijn dieren waargenomen tot dieptes van meer dan 100 meter. Schuilgelegenheden zijn van belang, deze worden door de dieren, indien mogelijk, ook zelf gegraven. De soort is veel te vinden in gebieden met holen, bij voorkeur met een voor en achteruitgang. Rotsachtige omgeving hebben daarom de voorkeur. Bij dieren in holen zijn vaak alleen de scharen en voelsprieten goed zichtbaar. Ze gaan 's nachts op rooftocht en eten alles wat ze te pakken krijgen. Ook resten van dode dieren worden verorberd. Het zijn solitair levende dieren. Ze zijn geslachtsrijp als ze vijf jaar zijn. Ze planten zich ééns per jaar voort. De vrouwtjes dragen de tot circa 40000 eieren negen maanden tussen de zwemboten onder het gesegmenteerde achterlijf. Als de larven uitkomen zijn ze circa één centimeter groot en leiden daarna tot de derde verveling een planktonisch bestaan.

Literatuur:

- Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166. In: Fauna van Nederland, Red.: L. F. de Beaufort, P.N. van Kampen, E.D. van Oort, H.C. Redeke & W. Roepke. Uitgeverij: A.W. Sijthoff, Leiden.
- Holthuis, L.B., 1958. Kreeften en krabben. SWG-tabel 18.
- Holthuis, L.B. & G.R. Heerebout, 1986. De Nederlandse Decapoda. Wet. Meded. KNNV, 179.

Video
- Verschraling europese zeekreeft

Auteurs:

A.W. Gmelig Meyling (5-1-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb. 2014]

Aphia ID:

107253

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

MOO6

 
   
Faunavoorspelling
  • Collapse
  • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Data pager
Data pager
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 571 items in 29 pages
360006100 Mally's Lamp [36000] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
360016100 Pim's wrak [36001] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
360026100 De grote slak [36002] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
360046100 Wrak 2108/31295 [36004] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
36004938 Wrak 2108/31295 [36004] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
360056100 Wrak 2960/59695 (307) [36005] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
705006100 Onbekend wrak 70500 [70500] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
705009100 Onbekend wrak 70500 [70500] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
705019100 Onbekend wrak 70501 [70501] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
70502975 Onbekend wrak 70502 [70502] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
613710 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
613730 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
613740 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
613750 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
6137650 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
6137750 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
61378100 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
613710100 Brouwersdam, Spingersdiep [6137]
616440 Jan Goudzwaardweg (paal 70) MOO150 [6164] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
616660 Brouwersdam, Blokkendam Noord [6166] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top