Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Amerikaanse strandschelp
Mulinia lateralis

(Say, 1822)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Tweekleppige. Lijkt op Halfgeknotte strandschelp. De vlakken aan weerszijden van de top zijn glad en ongegroefd. Laterale tanden, anders dan bij Spisula-soorten, niet dwarsgegroefd. Ca. 21 x 17 mm. Wit tot geelbruin, dunne bruine opperhuid die achteraan vaak wat stugger en rimpeliger is..
 

Kenmerken:

Afmetingen: 21 x 17 mm.
Schelpkleur: Wit tot geelbruin, dunne bruine opperhuid die achteraan vaak wat stugger en rimpeliger is. Binnenkant glanzend wit, soms geeloranje.
Schelpvorm: Dunschalig. Vrij bol, afgerond-driehoekig. Vaak een vage plooi van de top naar de achter-onderzijde. Oppervlak met alleen fijne concentrische sculptuur.
Sculptuur: Oppervlak met alleen fijne concentrische sculptuur. De vlakken aan weerszijden van de top zijn glad en ongegroefd. Vage plooi van de top naar de achter-onderzijde.
Slot: Heterodont. Slotband inwendig in kleine ligamentholte. De laterale tanden zijn, anders dan bij Spisula-soorten, niet dwarsgegroefd.
Binnenzijde schelp: 2 vrijwel gelijke spierindruksels spierindruksels. Mantelbocht vrij ondiep.
Overig: Strandmateriaal is meestal (nog) niet verkleurd.

Te verwarren met:

Te verwarren met andere strandschelpen, met name de Halfgeknotte strandschelp Spisula subtruncata. Doubletten van Mulinia zijn echter boller en blijven kleiner, terwijl ook het ontbreken van de waaiervormige groeven aan weerszijden van de top, die bij Spisula subtruncata duidelijk aanwezig zijn, een goed onderscheidingskenmerk is. De schelpen zijn vaak ook dunschaliger.
 

Areaal en verspreiding:

Exoot uit het westelijk deel van de Atlantische Oceaan. Voor het eerst in Europa aangetroffen in het Eems-Dollard gebied (2017). Nu plaatselijk algemeen in de Waddenzee en algemeen in het Deltagebied. Spoelt ook al elders langs onze Noordzeekust aan
 

Habitat en ecologie:

.
Leeft ondiep ingegraven in slibhoudende zand en slikbodems in het sublitoraal, vaak in lagunes en rivierdelta’s. Plaatselijk massaal. Nog niet algemeen in aanspoelsel langs de Noordzeekust.

Literatuur:

Craeymeersch. J. en C. Leuverink, 2019. Nieuwe schelpdiersoort voor Europa ontdekt. Natuurbericht Wageningen Marine Research op Nature Today. 8-MRT-2019.

Bruyne, R.H. de en I. van Lente, 2020. Amerikaanse strandschelp in opmars, 2020. Natuurbericht Stichting ANEMOON op Nature Today. 26-JAN-2020.

Brendan Oonk, B. & M. Straver, 2020.  In 16 jaar verrassend veel nieuwe schelpdieren in Nederlandse Noordzee. Natuurbericht Stichting ANEMOON op Nature Today. 28-SEP-2020.

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO, ANM, SMP, KOR, LIMP, Exoten

 
   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top