Search
Search
 
Soortbeschrijving
 
 

Dunlipharder
Liza ramada (Risso, 1827)

Main Image
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Ook in brak en soms in zoet water. 50-60 cm (tot 70 cm). Groot, stevig en slank torpedovormig lichaam, met een blauwgroene rug en bijna zilverachtige witte flanken en buik. De bovenlip is dunner dan de halve ooglengte en niet voorzien van papillen. Zwemmen meestal in groepsverband te vinden.

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte tot 70 cm.
Kleur:
Blauwgroene rug en bijna zilverachtige witte flanken en buik. Rug met donkere lengtestrepen. Vage donkere vlek achter de borstvinnen.
Vorm: Het lichaam is stevig en slank torpedovormig. De bovenlip is dunner dan de halve ooglengte en  niet voorzien van papillen. De huid is bezet met grote schubben die op afstand op lengtestrepen lijken.
Vinnen:
De eerste rugvin is karakteristiek met vier harde vinstralen, de tweede rugvin en de anaalvorm zijn hoekig van vorm. De staart is gevorkt.

Te verwarren met:

De Diklipharder en Dunlipharder zijn moeilijk uit elkaar te houden. Dit komt omdat de meeste kenmerken alleen bij nadere bestudering te zien zijn. Het enige duidelijke kenmerk zijn de minder volle lippen. Bij de Diklipharder zijn soms gouden vlekjes op de kieuwdeksel te zien, bij de Dunlipharder niet, die heeft een zwarte vlek aan de basis van de borstvinnen. Deze borstvinnen zijn tevens korter dan bij de Diklipharder. 

In en rond de Waddenzee leeft ook nog de Goudharder. Deze heeft grote goudkleurige vlekken op de kieuwdeksels en langere borstvinnen.

Habitat en ecologie:

Harders worden vooral bij pontons en wrakken gesignaleerd. Ze kunnen ook dicht bij oevers worden waargenomen, waar ze algen af wieren grazen. De dieren eten voornamelijk plantaardig voedsel en de zeer kleine diertjes die daar tussen zitten. Volwassen dieren eten ook schelpdieren.

Dunlipharders komen in Nederland weinig voor. Soms worden ze ook in zoet water gezien.

Literatuur:

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

Wijnand Vlierhuis (2013)
[IvL feb. 2014]

Aphia ID:

126980

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top