Search
Search

Nieuwsblad Zoekbeeld

Zoekbeeld

Zoekbeeld is het nieuwsblad van Stichting ANEMOON. Het verschijnt twee keer per jaar. De nummers staan hieronder en zijn te openen door er op te klikken. Vervolgens zijn ze te downloaden.

Een zoekbeeld is een mentaal model van het onderwerp dat je zoekt en wat je selectieve aandacht sterk aanstuurt. Heb je eenmaal het 'zoekbeeld' helder, dan focus je je daarop en zie je het onderwerp eerder en vaker.

Zoekbeeld 14(1) 2024

Zoekbeeld 14(1) 2024

 • Dopamine-top
 • Uitbreiding van LIMP naar de Wadden
 • LIMP-Wadden in breder verband
 • LIMP-Wadden en Signalering Exoten
 • LIMP-Wadden in de praktijk
 • Impressie van LIMP-Wadde route
 • Strandmonitoring Webinars en buitenwerkshops
 • PWN-project TransVertigo in Noord-Hollandse duinen
 • Nieuwe posters
 • Nieuwe zoekkaarten
 • SMP-dta en de Digital Twin of the Ocean
 • Nauwe korfslak op Schiermonnikoog
 • Duikvaker 2024
 • Monitoringonderzoek:  De invloed van zandsuppleties en het voorkomen van van  de Japanse Stekelhoren- en Purperslak-populaties op 5 locaties in Zeeland 

 

 

Zoekbeeld 13(2) 2023

Zoekbeeld 13(2) 2023

 • Interview Strandwacht IJmuiden
 • Leerzame Belgische SMP-dag
 • Verschillende tinten groen
 • Het voorkomen van de Zeggekorfslak in de Lindevallei, Friesland
 • 20 jarig jubileum van het SMP-project (de Strandwacht) IJmuiden
 • Kwetsbare Friezen. Slakken en mossels in het Basisregeister Kwetsbare bedreigde
 • Zoekdier (en Herinnering eerdere zoekdieren)
 • Aankondigingen
 • Zoekkaart Het Groene Strand ook in het Duits
 • Met Stichting ANEMOON naar de pontons
 • Stage LIMP op de Wadden
 • Uitreiking Groene Strand Wimpels 2023
 • Het effect van golven en wind op strandaanspoelsel
 • Biologische snorkel-excursies 2023
 • Workshops Duurzaam Duiken
 • Lobstar: Zeekreeften in de Oosterschelde
 • Nieuw: de SMP-webapp
 • Slakken en mossels in Fryslân (2011-2021)
Nummer 13(1) 2023

Nummer 13(1) 2023

 • Nieuwe handleiding en groeps-functiona-liteit Groene Strand webapp
 • Coördinatie Strandwacht Texel gaat over van Rob naar Loran
 • Vooruitblik op de ANEMOON-webapp voor MOO en LIMP
 • Hoe camoufleert een Zeekat
 • Haringvliet-duikdag 6 mei 2023
 • De Gladde clausilia in Nederland; nieuw voor Amsterdam
 • De duikvakerbeurs van 4-5 februari 2023 in Houten (foto-impressie)
 • Strandwacht Westenschouwen
 • Populatieveranderingen Zegge-korfslak, Platte schijfhoren, Kleverige poelslak en Gestreepte waterroofkever in Overijssel
 • De Zegge-korfslak in Friesland: Oudega-Heeg en Sneek-Langweer
 • De exotische Zebra-zeespin en enkele inheemse slanke verwanten
 • Word duiklocatiebeschermer en adopteer een MOO-locatie
 • Living Planet Report Nederland 2023
 • Erepenning NMV voor Rykel
 • ANEMOON-publicaties (o.a. Nature Today)
 • Vragen en antwoorden in het zonnetje
 • Zoek(d/w)ier: Teer Pomponwier
Nummer 13(1)B 2023

Nummer 13(1)B 2023

 • Special: Exotische terrestische weekdieren (landslakken) en de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF)
 • Beschrijvingen, foto's en verspreidingskaartjes van 40 soorten
 • Literatuur
 • Zoek(d/w)ier: Terrestische exoten
Nummer 12(2), 2022

Nummer 12(2), 2022

 • Ecologiedagen in het kader van de Boskalis Beach Cleanup Tour
 • Dag van de duinen: dus een excursie op het strand
 • Verborgen belangen: borstelwormen in het zand van het Nederlandse strand
 • Eerste biologische snorkel-excursie een succes!
 • Biologie- en MOO-cursus (7 t/m 9 oktober 2022)
 • Mee met een NJN excursie bij Westenschouwen
 •  De Zegge-korfslak en de Platte schijfhoren in Friesland. Inventarisatie-onderzoek in het kader van monitoring
 •  Schorsbewonende slakkensoorten in De Biesbosch
 •  Duikvaker Beurs eindelijk terug
 •  Herken de Kroontjesworm, een nieuwe kalkkokerworm
 •  Leeft de Raketmeduse Cladonema radiatum in Nederland ‘in het wild’?
 •  Pietermannen: beruchte gifvissen
 •  Bezoek aan Saba; de Sabaanse land- en zoetwaterslakken
 •  In memoriam (Ard, Luc)
 •  Zoek(d/w)ier: Zuiderzee-schijfslak
Nummer 12(1)B, 2022

Nummer 12(1)B, 2022

 • Special: Exotische weekdieren uit brak en zoet water en de Nationale Database Flora en fauna (NDFF) 
 • Beschrijvingen, foto's en verspreidingskaartjes van 36 soorten
 • Literatuur
 • Zoekd(w)ier: exoten in zoet en brak water
Nummer 12(1)A, 2022

Nummer 12(1)A, 2022

 • The Seadragons maken hun eerste MOO-duiken
 • Rivierkreeften ook op het MOO-menu
 • Grote schoonmaak Noordzeekust 
 • De cursus Gastheer van het Groene Strand
 • Rivierkreeften: beschrijvingen
 • Exotische kreeften bedreigen beschermde slakken
 • Op bezoek bij de Strandwacht Camperduin (Strandaanspoelsel Monitoring project SMP)
 • Laus Hendriks stopt na 30 jaar bij de Strandwacht van Kijkduin
 • Zoekd(w)ier: Bolle arkschelp
Nummer 11(2), 2021

Nummer 11(2), 2021

 • Activiteiten Stichting ANEMOON in 2021
 • Twee zoekkaarten voor beginnende waarnemers
 • Tiendelige online cursus over de natuur; Stichting ANEMOON in samenwerking met SoortenNL
 • Overleefde de Nauwe korfslak Vertigo angustior de aanleg van de natuurbrug Duinpoort?
 • Mijn aparte vondsten op Texel door de jaren heen
 • Wel of geen raketten op de Waddeneilanden
 • ANEMOON-publikaties (o.a. Nature Today)
 • In dierbare herinnering: Nancy Elbersen  
 • Zoek(d/w)ier: Grote zwaardschede 
Nummer 11(1), 2021

Nummer 11(1), 2021

 • De Nauwe korfslak heeft zich gevestigt rond het Kennemermeer bij IJmuiden
 • Nauwe korfslak-excursie voor de beheerders van PWN
 • Internship ‘Vergelijkelijkingsonderzoek’ als onderdeel van Het project ‘Het Groene Strand’
 • Nieuwe ontwikkelingen bij het project ‘Het Groene Strand’
 • Hart-onder-de-riem Coronaboekje (Wurgworm) enthousiast ontvangen
 • MOO-invoerportaal klaar. Ook jouw waarnemingen zijn zeer welkom!
 • Wie helpt mee met de MOO-locatie-informatie-module?
 • Zo werkt het! Duikwaarnemingen invoeren en bewaren in MOO-portaal
 • Strandexcursie Stichting Juttersgeluk
 • Een Strandwacht helpen opzetten als stage
 • Boekbespreking: Veldgids Zeewieren
 • Zoek(d/w)ier: Gekielde loofslak
Nummer 10(2), 2020

Nummer 10(2), 2020

 • Snorkelen in de Zuidelijke Delta
 • De Nauwe korfslak Vertigo angustior in een nieuw 10 x 10 km-hok
 • Het ‘Groene Strand’ in Zeeland: Neeltje Jans wordt proeftuin
 • SMP-projecten (Strandwachten) ook in België
 • Strandaanspoelsel Monitoring Project van Stichting ANEMOON nu ook aangespoeld in België
 • Boekbespreking: Veldgids schelpen (2020)
 • Promotie van MOO en MOO-portaal op de Duikvaker beurs 2020
 • Zoek(d/w)ier: de Wasroos
Nummer 10(1), 2020

Nummer 10(1), 2020

 • Zegge-korfslakken in de Lettelberterpetten (Groningen)
 • MOO-weekend najaar 2019
 • Raadselachtige paardenzadels
 • Lekker stuk met een lekkere kop
 • Strandspeurdag te Wijk aan Zee
 • Living Planet report 2020 overhandigd aan de Minister van LNV
 • Excursie zeeg-vissen voor de deelnemers aan ‘Haringvliet Onderwater’
 • Massa’s Kruiskopkwalletjes
 • Start van ‘Het Groene Strand’
 • Het Duiken Gebruiken 4 (rapportage van 25 jaar MOO-onderzoek)
 • Extra mogelijkheden verspreidingsatlas.nl
 • Zoek(d/w)ier: Kruiskwal
Nummer 9(2), 2019

Nummer 9(2), 2019

 • Inventarisatie van de Slikken van Viane (NMV & ANEMOON); september 2018)
 • Opname van gegevens in de NDFF-verspreidingsatlas (bij: Slikken van Viane)
 • Expeditie naar Bonaire (foto-impressie)
 • Naturalis-expeditie vindt veel nieuwe soorten op het koraalrif van Bonaire
 • ANEMOON op de jaarlijkse SOVON-dag (2018)
 • Project ‘Het Groene Strand’
 • Publicaties (o.a. nieuwsberichten op Nature Today)
 • Zoekdier: Bloedrood plooimosdiertje
Nummer 9(1), 2019

Nummer 9(1), 2019

 • Nauwe korfslakken verplaatsen bij Hoek van Holland; het hoe en waarom van een translocatie
 • Nauwe korfslak afgenomen door natuurbeleid
 • Het natuurbeleid en de afname van de Nauwe korfslak
 • Zoekdier: Genaveld tonnetje 
Nummer 8(2), 2018

Nummer 8(2), 2018

 • ANEMOON, de NMV en de SWG op de landelijke SOVON-dag
 • Nieuwsberichten delen (o.a. Nature Today)
 • Verslag van de ‘Schelpdierbank-dag’
 • Resultaten van de schelpdierbankdag
 • Vijf jaar lokale monitoring van de Nauwe korfslak in het Delflandse duingebied
 • Caribisch Nederland: juffertjes op Bonaire 
 • Zoekdier: Gebogen traliemossel 
Nummer 8(1), 2018

Nummer 8(1), 2018

 • Over lampenkapjes. Twee Aequora-soorten
 • De Wijngaardslak doet nu in het hele land mee (nadere vaststelling natuurlijk leefgebied)
 • Landelijke ANEMOON-dag: 17 maart 2018 (Thema: Laat waarnemingen nooit verloren gaan!)
 • Langneus-steurgarnaal in de Zegersplas 
 • Stichting ANEMOON op de Duikvakerbeurs
 • Oproep: deel je foto’s van zeevissen op www.verspreidingsatlas.nl
 • De opmars van het exotische zeegras Halophila stipulacea in het Caribisch gebied 
 • Zoekdier: Vorskwab 
Nummer 7(2), 2017

Nummer 7(2), 2017

 • ANEMOON-Strandwachters helpen bij het eerste ’Zee-evenement’ in Katwijk
 • De Stippeltweedraadworm Pseudopolydora paucibranchiata in Nederland
 • Verbod op tributyltin en het herstel van de Nederlandse Purperslak-populatie
 • Purperslakken-monitoring in beeld (PIMP-project)
 • In memoriam: Herman Roode en Adriaan Gmelig Meyling Sr
 • Slijkgarnalen: het genus Leptocheirus in Nederland (Amphipoda: Corophiidae)
 • Geslaagde oefenochtend van het Strand Monitoring Project (SMP) Katwijk-Noordwijk
 • Twee nieuwe landslakken op Terschelling
 • Stichting ANEMOON en de NMV op de SOVON dag
 • De Living Planet Index: ANEMOON-bijdragen aan de rapportage
 • Caribisch Nederland. Bonaire, steenkoralen in de problemen 
 • Zoekdier: Zebra-zeespin
Nummer 7(1), 2017

Nummer 7(1), 2017

 • (Roze) Kamsterren hamsteren
 • De Grote clausilia leeft op Ameland
 • De ‘al bekende’ Cirkelronde krab versus de ‘nieuwe’ Ovaalronde krab
 • Hoekige (trapeziumvormige) krabben
 • Geen half werk voor de Wijngaardslak (pleidooi voor landelijk onderzoek)
 • Vonden Houtingen een (sluip-)weg bij Amsterdam?
 • Otterschelpen Lutraria lutraria op het strand van Schiermonnikoog, januari 2017
 • Nog meer wintervondsten
 • De Grijze zwemkrab herkennen: iedereen kan het leren!
 • Vrijwilligers gaan bedreigde soorten tellen op St. Eustatiu
 • Zoekdier: Chinese Moerasslak
Nummer 6(2), 2016

Nummer 6(2), 2016

 • Landelijke ANEMOON-dag 2016: een groot succes
 • Fotoverslag ANEMOON-dag 2016
 • De Steenbikker bij Schellinkhout: het wel en wee van de eerste Nederlandse ‘actie-slak’
 • Het Amerikaanse mosdiertje Schizobrachiella verrilli in Nederland
 • Uit welke hoek waaien de Hoekige krabben?
 • De Kamster is terug! (Op de Waddeneilanden)
 • Meelopen met een ANEMOON-Strandmonitoring (in het kader van een maatschappelijke stage voor 3 VWO) 
 • Caribisch Nederland. Bonaire 2016: Maasbankers, Nierveren en lichtende mosselkreeftjes
 • ANEMOON op het Nature Talks Festival
 • Zoekdier: Goudkammetje
Nummer 6(1), 2016

Nummer 6(1), 2016

 • In memoriam Riet Ooijevaar
 • De Landelijke ANEMOON-dag 2016
 • De ANEMOON-dag: workshops en andere activiteiten in de thema-lokalen
 • Eerste verslag van de Amelander Strandwacht
 • HR-weekdieren in de knel. Nieuwe vindplaatsen van de Zegge-korfslak en de noodzaak op bescherming
 • Duikvaker 2016
 • ANEMOON op de waarnemersdag van de soortenorganisaties
 • Netten van wrakken op de Doggersbank nader bekeken
 • Knotwilgslakken, schorshorens en andere op boomschors levende landslakken in de Dordtsche Biesbosch
 • Herziene systematische lijst met Nederlandse weekdiernamen (in boekvorm)
 • ANEMOON op de waarnemersdag van de soortenorganisaties
 • Uittesten van ‘(op)Zoekkaarten’ voor de ANEMOON-dag
 • Zoekdier: Wijngaardslak
Nummer 5(2), 2015

Nummer 5(2), 2015

 • De Landelijke ANEMOON-dag 2016
 • LESS-project: meeduiken met ervaren MOO-duikers
 • Visatlas van de Noordwest-Europese zeeën
 • Verhaal van een startende strandwachter
 • HR-weekdieren in de knel. De Nauwe korfslak weg uit Gelderland?
 • Japanse zeepissebed Ianiropsis serricaudis
 • Linksgewonden Ovale poelslak Radix balthica op Texel
 • Pisidium casertanum forma plicatum, een afwijkende erwtenmossel
 • De geboorte van een nieuwe strandwacht op Ameland
 • Brakwaterkokkels nieuw voor Ameland
 • ‘Kaarten met slakken’: verspreidingsonderzoek naar land- en zoetwaterweekdieren in het kader van het Atlasproject
 • Stichting ANEMOON en de NMV op de SOVON-dag
 • Expeditie Doggersbank 2015
 • Fraaie nieuwe veldgids voor landslakken en zoetwaterweekdieren
 • Living Planet Report ‘Natuur in Nederland’
 • Zoekdier: Reuzen-agaatslak
Nummer 5(1b), 2015

Nummer 5(1b), 2015

 • LIMP-excursie 10 januari 2015
 • De ‘Zeetuinen’ en de Kleine slibanemoon Sagartia ornata
 • Afscheid van de oude ANEMOON-website en webmaster
 • De Duikvaker beurs 2015
 • De landelijke SMP-dag 2015 (evaluatie)
 • Op naar een nieuwe strandwacht op Ameland
 • Het 50-jarig jubileum van de Groninger Biologen Duikvereniging Calamari
 • ‘Een zee van Mosselen’
 • Landelijke MOO-dag 18 april
 • Zoekdier: Filipijnse tapijtschelp
Nummer 5(1a), 2015

Nummer 5(1a), 2015

 • Appelslakken in het aquarium
 • De appelslak - een potentiële exotische invasieve plaag in Nederland?
 • Op de uitkijk naar appelslakken: waar is waakzaamheid het meest geboden?
 • Ons appelslak-avontuur
 • De drie bekendste ‘plaag-’ appelslakken
 • Verslag Pomacea-Survey 2014-2015
 • Opgelucht ademhalen: over missers bij appelslak-signalen
 • Zoekdier: Stompe moerasslak
Nummer 4(2), 2014

Nummer 4(2), 2014

 • In memoriam: Anneke Jansen 
 • Het LESS-project
 • Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren
 • Algemene trends bij mariene weekdieren (Lezing)
 • Brakwaterweekdieren in de Texelse Slufter
 • Het Litoraal Inventarisatie en Monitoringproject (LIMP)
 • Het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM)
 • Op naar de tweede ecologische atlasnu voor de land- en zoetwaterweekdieren
 • Verslag van de SOVON-dag
 • NEM-taken en de samenwerking tussen ANEMOON en EIS Nederland
 • De Gestippelde waaierkokerworm, een nieuwe exoot voor Europa
 • De totstandkoming van het nieuwe SMP-formulier
 • De Purperslakken-inventarisatie 2014
 • Caribische monitoring ‘Caribbean-MOO gestart op Sint Eustatius
 • Caribisch Nederland. Bonaire: diver’s paradise?
 • Introductie Caribische monitoringformulieren
 • Zoek(w/d)ier: Wakame
Nummer 4(1), 2014

Nummer 4(1), 2014

 • De eerste landelijke Strandwacht-dag (15 maart 2014)
 • Nijntje heeft een nieuw vriendje (De Gekraagde vlokslak Aeolidiella alderi en het parasitaire Zeenijntje Doridicola agilis)
 • Beschermde slakkengebieden in Nederland
 • Het heen-en-weer bij Halfweg. Vispassage voor glasaal uit Noordzeekanaal
 • De afname van Paling in de Zeeuwse Delta
 • Het is en blijft belangrijk op eikapsels van roggen te letten 
 • Herkennen van eikapsels van haaien en roggen: een concept-tabel voor determinatie
 • Trends van 4 eierleggende roggen die inheems zijn in de Nederlandse wateren
 • De Hondshaai Scyliorhinus canicula heeft zich gedeeltelijk hersteld
 • Een exoot of klimaatschuiver: de Lobjesspons Oscarella sp
 • Die-Hard weekend 2014
 • Dutch Shark Society: wereldwijde zorgen om haaien en roggen
 • De nieuwe website van Stichting ANEMOON
 • Vragen en antwoorden in het zonnetje gezet
 • Zoekdier: Paarse waaierkokerworm 
Nummer 3(2), 2013

Nummer 3(2), 2013

 • Activiteiten (tot eind 2013) i.h.k.v. project ‘Diversiteit Mariene Schelpdieren NL’ 
 • ANEMOON en de NMV samen op de SOVON-dag
 • Purperslakcursusweekend 2013 (PIMP)
 • Land- en zoetwaterslakken in de gemeente Rotterdam een natuurhistorisch overzicht over de periode 1980-2013
 • Monitoring van wrakken op de Noordzee. Verslag over 2013
 • Achtergrond-info bij een exoot: de Gele wratspons Celtodoryx ciocalyptoides 
 • Aanrader voor (o.a) Strandwachten [tweetalig boek ‘Ameland Schelpenrijk’] 
 • Zoekdier: Geaderde stekelhoren
Nummer 3(1), 2013

Nummer 3(1), 2013

 • Ontdekking nieuwe populatie van de Zeggekorfslak in Groningen
 • De Biesbosch: niet alleen boven maar ook onder water uniek
 • De Zandslak voelt zich steeds beter thuis in Nederland
 • Verslag symposium ‘Diversiteit mariene schelpdieren Nederland
 • Waarnemingen Gestreepte korfslak - Stand van zaken en oproep
 • Strandwacht Katwijk-Noordwijk in de ban van schatten
 • Alle weekdieren van het Nederlandse Noordzeegebied in kaart gebracht
 • Voor de 14e keer alweer: het ‘Die Hard’ weekend
 • Zoekdier: Brakwatergrondel
Nummer 2(2), 2012

Nummer 2(2), 2012

 • Introductie van ‘zoekdieren’
 • Drie jaar monitoring van wrakken op de Noordzee 
 • Behoud Zeggekorfslakpopulaties ‘Olde Maten en Veerslootlanden’ 
 • Atlas ‘Mariene schelpdieren van de Noordzee’ nadert voltooiing
 • Prioritaire exoten onder de aandacht 
 • Zoekdier: profielschets Gestreepte korfslak 
Nummer 2(1), 2012

Nummer 2(1), 2012

 • Let op Appelslakken
 • Noordelijke knuppelslak in het Noordzeekanaal 
 • 25 jaar gepassioneerd gegevens invoeren 
 • Cylindrische korfslak en Nauwe korfslak 
 • Europese Rode Lijst land- en zoetwaterweekdieren
 • MOO zeedieren-logboek
 • Project mariene schelpdieren van Nederland 
 • Wrakken-expeditie Doggersbank 2011 
 • De intergetijdennatuur van de Hondsbossche zeewering
 • Over de namen van onze eetbare oesters
Nummer 1(1), 2011

Nummer 1(1), 2011

 • Fauna-monitoring bij scheepswrakken
 • Biotoopvoorkeuren van de Platte schijfhoren
 • Kruipende huisjes
 • De Kleverige Poelslak en het Leefgebiedenbeleid
 • Die-Hardweekend en Duikvakerbeurs
 • Tien jaar Strandwacht Neeltje Jans
 • Atlas van de mariene schelpdieren.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top