Search
Search

Steun ons

Uw gift geeft zicht op het leven in zee

Duikers, strandwaarnemers en andere biologisch onderlegde vrijwilligers gaven de afgelopen 30 jaar honderdduizenden waarnemingen door aan Stichting ANEMOON. Zo is veel kennis verkregen over de biodiversiteit in onze onderwaterwereld en de invloed van de mens op het mariene ecosysteem. Dat onderzoek voorzetten draagt bij aan het behoud van een zee vol prachtige dieren en wieren, kortom aan het boeiende onderwaterleven. 

Stichting ANEMOON kan haar werk niet doen zonder vrijwilligers en donaties:
Wat kunt u zoal doen?
Ik wil een vrijwilliger worden
- ik wil een gift doen
- ik wil online doneren
- ik wil periodiek geven (vanaf 1 januari 2014 zonder notaris!)
- ik wil nalaten
- ik wil een actie opzetten
- ik wil netwerken (o.a. via Facebook en Twitter)

Gift/donatie

Steun Stichting ANEMOON met uw gift op bankrekening NL30 INGB 0006560075, t.n.v. Stichting ANEMOON te Lisse. Uw bijdrage aan het ANEMOON-werk is zeer welkom! Uw gift is met een inkomensdrempel fiscaal aftrekbaar. Wilt u 100% aftrekbaar geven? Lees dan hieronder verder bij `Periodiek geven`. Stichting ANEMOON is een door de Belastingdienst officieel erkende `Algemeen Nut Beogende Instelling` en voldoet aan de eisen verbonden aan deze ANBI-status. Deze zijn terug te vinden op https://anemoon.org/anemoon/anbi.

Online doneren

U doneert snel en gemakkelijk online op de website van Stichting ANEMOON

Nalaten

Als u een testament laat opstellen bij de notaris kunt u een goed doel opnemen als (mede-)erfgenaam of een legaat toekennen aan een goed doel. Over deze vorm van doneren aan goede doelen hoeft u geen successierechten te betalen. Uw nalatenschap komt dus voor 100% bij het goede doel terecht. Wij geven u hierover graag persoonlijk advies. U kunt voor meer informatie over nalaten aan een goed doel ook terecht op goededoelen.nl

Actie opzetten

Er zijn veel manieren om in actie te komen voor stichting ANEMOON! Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst of een sponsorevenement, een verkoopactie of collecte. Start bijvoorbeeld op www.geef.nl/doel/anemoon/acties u eigen fondsenwervende pagina voor stichting ANEMOON of verzin een originele andere manier om zo geld op te halen voor het ANEMOONwerk.

Netwerken

Help Stichting ANEMOON haar netwerk te vergroten en zo haar werkwijze breder bekend te maken. Dat kan in uw eigen omgeving (werk,familie, vrienden, zakelijk netwerk en verenigingsleven), maar ook heel eenvoudig door stichting ANEMOON op Facebook of Instagram te `liken` of volgen.  

Periodiek geven

Wilt u duurzaam én fiscaal aantrekkelijk doneren? Download dan hier de overeenkomst periodieke gift plus voorwaarden. Sinds 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris uw periodieke schenking rechtstreeks met het goede doel regelen. Dat scheelt tijd en kosten. U behoudt het recht uw schenking 100% af te trekken van uw inkomstenbelasting. Met uw periodieke gift helpt u stichting ANEMOON bovendien extra, omdat u ons met uw vaste bedrag per jaar financiële zekerheid geeft voor de toekomst. Nóg eenvoudiger periodiek geven? Download dan hier tevens het machtigingsformulier.

De 5 voordelen van een vaste gift per jaar:

 1. Fiscaal voordeel: uw periodieke gift is 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 2. Duurzaam: Met uw vaste gift per jaar geeft u Stichting ANEMOON financiële zekerheid in haar werk voor het mariene milieu en de mollusken.
 3. Gratis en geen gedoe: Sinds 1 januari 2014 kunt u uw periodieke gift zonder tussenkomst van een notaris rechtstreeks regelen met het goede doel.
 4. Overeenkomst: De opzet van de onderhandse overeenkomst tussen u en Stichting ANEMOON voor uw periodieke gift staat al klaar! Lees de overeenkomst en de onderstaande toelichting.
 5. Gemak: Met het afgeven van een machtiging heeft u geen omkijken naar uw tijdige overmaking en houdt u toch controle. Toelichting op de onderhandse overeenkomst.
 • Uw structurele financiële ondersteuning van het werk van Stichting ANEMOON is zeer welkom! Wij zullen uw gift inzetten daar waar dit het meest nodig is, tenzij u in de overeenkomst een specifiek onderwerp of doel benoemt.
 • De in de overeenkomst vermelde periodieke gift is zonder drempel en in z’n geheel (100%) fiscaal aftrekbaar.
 • Daar tegenover stelt de Belastingdienst bij een periodieke gift als voorwaarde, dat u als schenker de verplichting heeft gedurende minimaal vijf jaren zonder onderbreking en in gelijke jaarlijkse delen een vast bedrag over te maken (desgewenst in (twee-)maandelijkse, kwartaal- of halfjaarlijkse termijnen). Een andere voorwaarde is dat u niet voortijdig een deel of het totaalbedrag van de gift in één keer overmaakt aan stichting ANEMOON.
 • Stichting ANEMOON is een officieel door de Belastingdienst erkende `Algemeen Nut Beogende Instelling` en voldoet aan de eisen verbonden aan deze ANBI-status. Deze zijn terug te vinden op www.anemoon.org/organisatie/anbi.
 • U kunt uw periodieke gift (al of niet in meerdere termijnen per jaar) overmaken op bankrekeningnummer NL30 INGB 0006560075 ten name van Stichting ANEMOON te Lisse onder vermelding van ‘periodieke gift’.
 • U kunt de overmakingen zelf ter hand nemen, bijvoorbeeld agenderen met internetbankieren. U heeft dan verder geen omkijken naar de tijdige overmakingen.
 • Aan de schenkingsovereenkomst wordt een uniek ‘transactienummer’ toegekend. Op basis van dit nummer én het ANBI-nummer van Stichting ANEMOON kan de Belastingdienst zowel uw giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting als de administratie van Stichting ANEMOON controleren. Indien door de Belastingdienst gewenst, vult u deze nummers in op uw aangifte.

Donaties

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top