Search
Search

Soorten

Gewone spinkrab

Hyas araneus

(Linnaeus, 1758)

Gewone spinkrab
Nederland (stichting ANEMOON)


Zoekbeeld

Krab. Mariene soort. Rugschild 8-10 cm. Schild en poten direct na de vervelling bruinrood, soms gelige. Poten soms met oranje dwarsbanden, schaarpunten lichter. Spinachtig, dier met een klein lijf met grote poten. Rugschild bijna driehoekig, rostrum met twee naar elkaar gebogen tanden. Bezet met haakvormige haren. Vaak begroeid met sponzen, hydropoliepen etc.vrij schaars, vooral in de Oosterschelde.

Te verwarren met


Kenmerken

Afmetingen: Het rugschild kan meer dan 10 cm lang worden. Poten soms met oranje dwarsbanden, schaarpunten lichter.
Kleur: Alleen direct na de vervelling is de bruinrode, soms gelige kleur van het rugschild te zien.
Vorm: Grote krab met een spinachtig voorkomen: een klein lijf met grote poten.
Rugschild: Min of meer driehoekig, met aan de voorkant het rostrum, bestaande uit twee naar elkaar toegebogen puntvormige tanden. De tanden achter de ogen steken niet opvallend uit. Oppervlak ruw, bezet met haakvormige haren.
Poten: Schaarpoten korter dan eerste paar looppoten. Mannetjes hebben grotere scharen. Looppoten met stugge haren bezet.
Overig: De dieren zijn vaak begroeid met sponzen, hydroidpoliepen, anemonen, zeepokken etc. Het zijn trage dieren die bij gevaar rustig stil blijven zitten.


Habitat en ecologie

Op diverse bodemtypen, zowel op hard substraat (stenen) als op zand- en slikbodem, vanaf de getijdenzone tot ruim 30 meter diepte.

Areaal en verspreiding

Oosterschelde, maar minder in de kom. Ook bekend van Het Grevelingenmeer en de Westerschelde. Niet algemeen, meestal worden vrouwtjes met eieren gevonden.

Seizoenspatronen

Als het water in de zomer te warm wordt, trekken de dieren weg naar dieper water. In het najaar,  als het water onder de 10 graden komt, trekken ze weer terug naar de ondiepere kustgedeelten.

Literatuur

Adema J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. p.1-244.
Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
Leewis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (red.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.

Code


Auteurs

Onbekend (2013); Jacob Leloux (jan. 2014)
[IvL mrt 2014]Categorieën:

Kreeftachtigen

Commentaar

Gewone spinkrab

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top