Search
Search

Stichting ANEMOON

Stichting ANEMOON is dé organisatie voor duikers, strandwaarnemers en andere vrijwilligers die onderzoek doen naar de Nederlandse mariene flora en fauna en naar land- en zoetwaterweekdieren. Het is onze missie bij te dragen aan de bescherming en het behoud daarvan. Dit doen we door het verzamelen en analyseren van waarnemingen en door het vergroten van de belangstelling, de kennis en de waardering voor onze onderwaternatuur. De letters in de naam staan voor ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek.

Meer weten   →

 

Over ANEMOON

Nederland heeft een enorme biodiversiteit aan mariene flora en fauna en land- en zoetwaterweekdieren. Voor het beschermen en behouden van deze biodiversiteit zijn monitoringsgegevens van groot belang omdat natuurbeleid en -beheer zich hierop baseren. Stichting ANEMOON heeft monitoringprojecten voor duikers, strandwaarnemers en voor vrijwilligers die bij laag water in de getijdenzone onderzoek doen. Voor weekdierliefhebbers is er genoeg te doen op het land en in zoet water. Stichting ANEMOON doet ecologisch onderzoek naar weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn binnen en buiten Natura2000 en naar Typische en Karakteristieke soorten van mariene Europese Habitattypen. Hiermee draagt ANEMOON bij aan het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Meer weten   →

 

 

Doe mee

Bij Stichting ANEMOON kan je al aan de slag op het moment dat je één soort kan herkennen. Door het monitoren van soorten help je mee met het verzamelen van gegevens, waardoor meer inzicht wordt verkregen in de verspreiding, trends en seizoenspatronen van dieren en wieren. Uiteindelijk kunnen mede met behulp van jouw waarnemingen en daaruit verkregen kennis de biodiversiteit en de onderwaternatuur beter beheerd, beschermd en behouden worden.

Doe mee   →

 

 

Soorteninformatie

Hoe ziet een soort eruit? Hoe leeft een soort? Waar en wanneer kan ik een soort aantreffen? Neemt een soort toe of af? De soortinformatiepagina's geven van honderden soorten antwoord op deze vragen. Het gaat daarbij om soorten uit zee-, brak- en zoetwater en landweekdieren die zijn waargenomen in Nederland of in Caribisch Nederland.

Zoek soort →

 

 

Nieuws

MOO-winterweekend 2024

MOO-winterweekend 2024

Ben je benieuwd naar de zeedieren en wieren die je in de winter onderwater kan zien in Zeeland? Schrijf je in voor het MOO-winterweekend en help mee met het verkrijgen van onderwater waarnemingen in de wintermaanden.

Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen doorgeven

Wat heb jij gezien? Laat je waarneming niet verloren gaan! Er zijn verschillende methoden en platforms waarmee je jouw waarnemingen kunt doorgeven. We hebben deze voor je op een rijtje gezet.

Word duiklocatie beschermer

Word duiklocatie beschermer

Wil je met jouw waarnemingen bijdragen aan natuurbescherming? Adopteer dan een duiklocatie en help mee met het monitoren van de onderwaternatuur.

 

Agenda

Geregistreerd bij

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top