Search
Search

Over Stichting ANEMOON

Zee en brakke wateren

Bij veel activiteiten van Stichting ANEMOON staat het leven in zee centraal. Met hulp van een grote groep ‘burgerwetenschappers’ (vrijwilligers met een passie voor het leven onder water) die waar nodig ondersteund worden door experts, doen we onderzoek. Het doel is vooral het volgen van veranderingen in onze natuur aan de hand van door experts gevalideerde waarnemingen, maar we willen ook inzicht krijgen in de ecologie van soorten. Daarbij worden antwoorden gezocht op de volgende vragen:

  • Waar leven soorten?
  • In welk seizoen zijn de soorten (vooral) te vinden?
  • Wanneer planten ze zich voort?
  • Nemen aantallen toe of juist af?
  • Spelen bij de populatieveranderingen het warmere klimaat, de opkomst van exoten of visserij een rol?

Op veel van die vragen gaven de gevalideerde waarnemingen van onze honderden aangesloten vrijwilligers al antwoord.

Land en zoete wateren

De ANEMOON-tentakels strekken zich ook uit naar het land en het binnenwater. Naast landslakken en weekdieren uit het zoete en brakke water, past ook veel van hetgeen sportduikers in de binnenwateren waarnemen bij het werkterrein van Stichting ANEMOON.

Caribisch Nederland

Omdat zowel Sint Eustatius, Bonaire als Saba bij het grondgebied van Nederland horen, helpende sportduikers van Stichting ANEMOON ook mee met het in kaart brengen van de tropische koraalriffen.De vrijwilligers doen al dit onderzoek niet alleen voor hun hobby. Met de resultaten informeren we gevraagd en ongevraagd (lokale) overheden,beleidsmakers, beheerders en beschermers van natuurgebieden.Op die manier hopen we onze mooie natuur en kwetsbare soorten een dienst te bewijzen.De resultaten van de projecten zijn uiteraard voor iedereen beschikbaar. Behalve in onze publicaties en rapporten,is ook op deze website een schat aan informatie te vinden over honderden diersoorten.

Meedoen?

Bij ANEMOON ben je van harte welkom. Je kunt op meerdere manieren meedoen. Af en toe eens een waarneming doorgeven, systematisch meedoen aan een monitoring- of inventarisatieproject, als expert gegevens valideren en onderzoek doen of helpen bij activiteiten. Op onze Facebook pagina kun je al je vragen kwijt. Lees verder

 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top