Enter Title

 

Inhoud website en publicaties:

De inhoud van deze site is en wordt zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan informatie incorrect en/of incompleet zijn. Stichting ANEMOON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website. Tevens behoudt Stichting ANEMOON zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen in de informatie op deze website aan te brengen.

Vrijwilligerswerk:

Iedereen die waarnemingen doet voor Stichting ANEMOON of op een andere wijze een bijdrage levert aan Stichting ANEMOON, doet dat geheel op vrijwillige basis en geheel op eigen risico. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Evenmin kan Stichting ANEMOON aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of lichamelijk letsel als gevolg van dergelijk activiteiten.