Nieuwsbrief ZOEKBEELD

Zoekbeeld is de nieuwsbrief van Stichting ANEMOON. Deze verschijnt twee keer per jaar.
De nummers staan hieronder en zijn te openen door er op te klikken. Vervolgens zijn ze te downloaden.

 
Zoekbeeld 6(2) 2016
Zoekbeeld 6(1) 2016

Zoekbeeld 2015 5(1) Special over appelslakken

 Zoekbeeld 2011 1(1)


Kijk op Exoten
Kijk op Exoten is de nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team  Invasieve Exoten (van de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit) is opgestart. Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden via Waarneming.nl of Telmee.nl.
Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant en belangrijk voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers in Nederland.
Af en toe geeft een exotenwaarneming aanleiding tot het verwijderen van een exotenpopulatie om (toekomstige) schade aan bijvoorbeeld de inheemse natuur te voorkomen.

Binnen het Signaleringsproject Exoten informeert elke deelnemende organisatie haar vrijwilligers over de belangrijkste exoten en hoe je deze kunt herkennen; bijvoorbeeld
via websites, nieuwsberichten of bijeenkomsten. De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en
professionals in Nederland te informeren. In het Signaleringsproject Exoten werken verschillende organisaties samen: alle Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) verenigd in de VOFF, Waarneming.nl, Gegevensautoriteit Natuur, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Koninklijke Sportvisserij Nederland en Team Invasieve Exoten (TIE). 

  Kijk op exoten 1
Kijk op exoten 2
Kijk op exoten 3
Kijk op exoten 4
         
             
 
Kijk op exoten 2013 (juni)
         
  Kijk op exoten 11
Kijk op exoten 12
Kijk op exoten 13
Kijk op exoten 14

      
Kijk op exoten 15
Kijk op exoten 16
Kijk op exoten 17
Kijk op exoten 18 

Van Stichting ANEMOON en ANEMOON-medewerkers zijn ook diverse artikelen in Kijk op Exoten opgenomen. De onderwerpen tot nu toe (2017)
waren - in alfabetische volgorde met het nummer van Kijk op Exoten erachter tussen haakjes:
Amerikaans mosdiertje (17); Amerikaanse oesterboorder (3); Amerikaanse ribkwal (11); Appelslak / Blauwe zwemkrab (12); Blaasjeskrab en Penseelkrab (8);
Filipijnse tapijtschelp (5); Geaderde stekelhoren (2); Gele wratspons (7); Gestippelde waaierkokerworm (9); Gewone slingerzakpijp (6); Harig spookkreeftje (13);
Japanse druipzakpijp (1); Japanse kruiskwal (18); Japanse oester (15); Japanse stekelhoren (4); Japanse stekelhoren (16); Japanse zeepissebed (14);
Wakame (10).