SMP Aandachtsoorten

Hieronder komt een lijst met soorten die niet op het SMP-formulier staan maar waarvoor geldt dat het wel belangrijk is dat er goed op wordt gelet.