Purperslakken Inventarisatie en Monitoring Project
De uitgebreide pagina is op dit moment in bewerking
 
PIMP staat voor Purperslakken Inventarisatie en Monitoring Project. Het project is opgezet vanwege de sterke achteruitgang van de Purperslak door het gebruik van Organotin-verbindingen in aangroeiwerende producten voor schepen

 

Soortinformatie:  Klik hier voor informatie over de Purperslak

Waarnemingsformulier: PIMP-formulier

Doelstellingen van het PIMP:

  • Het in kaart brengen van vroegere en huidige Purperslak-populaties in Nederland
  • Het jaarlijks volgen van de dichtheden van de populaties 

Resultaten