Atlasproject Nederlandse Kreeftachtigen (ANK) Projectomschrijving

Een inventarisatie project betreffende kreeftachtingen waaronder: garnalen, krabben, kreeften, zeepissenbedden, spookkreeftjes en zeepokken

Door: AWG. Versie1-10-2016

Doel  

Het Atlasproject Nederlandse Kreeftachtigen (ANK) heeft tot doel het inzichtelijk maken van:

  • de huidige en vroegere verspreiding van de Nederlandse kreeftachtigen
  • het beschrijven van de ecologie van de soorten en de biotopen waarin deze soorten voorkomen
  • het aandragen van informatie waarmee biotopen van kreeftachtigen kunnen worden beschermd 

 

Start

In 2016 is gestart met het opzetten van het Atlasproject Nederlandse kreeftachtigen. In 2017 wordt dit verder uitgebouwd.

Inmiddels is gestart met digitale atlas zie verspreidingsatlas.nl/kreeftachtigen.Deze digitale atlas zal de spil gaan vormen van het ANK.

Op dit moment (oktober 2016) zijn alleen nog kaarten beschikbaar van garnalen, krabben, kreeften, heremietkreeften, krabkreeften en bidsprinkhaankreeften. De kaarten in deze atlas zijn gebaseerd op alle waarnemingen in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). De digitale kaarten moeten beschouwd worden als voorlopige kaarten. Er kunnen stippen worden weergegeven van waarnemingen zijn die nog niet grondig zijn gecontroleerd. Uw hulp daarbij is bijzonder welkom. 

Naast gegevens voortgekomen uit projecten van Stichting ANEMOON, zoals het MOO, LIMP en het SMP, zijn in deze database ook de gegevens opgenomen van tal van andere organisaties, waaronder die van waarneming.nl. Over enige tijd kunnen waarnemers ook gemakkelijk hun waarnemingen invoeren op verspreidingsatlas.nl. Op dit moment kunt u waarnemingen het beste doorgegeven via www.telmee.nl. Voor MOO-waarnemers geldt dat zij hun waarnemingen het beste kunnen invoeren via het MOO-portaal.

Foto's kunnen al wel ter beschikking worden gesteld en geupload via verspreidingsatals.nl.

Over enige tijd zal op deze pagina meer informatie verschijnen over dit project.