Search
Search

Soorten

Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

Linnaeus, 1758

Kleine modderkruiper
Utrecht, Hagesteinse plas (bron: Jos van Kampen)


Zoekbeeld

Zoetwatervis. Lengte tot 13 cm. Mannetjes blijven kleiner 8 cm. Langgerekt en slank lichaam, enigzins zijdelings afgeplat. Zes korte bekdraden: vier op de bovenlip en twee in de mondhoeken. Kleine uitklapbare (moeilijk zichtbare) stekel aanwezig onder het oog. Schubben zeer klein en nauwelijks zichtbaar. Gepaarde borst- en buikvinnen aanwezig. Rug- en anaalvinnen beide kort en van gelijke lengte. Vinnen afgerond. Lichaam met licht grijze tot gele grondkleur. Flanken met contrastrijke donkere vlekken in een regelmatig patroon.  Mannetjes hebben een verdikte tweede vinstraal in de borstvin.


Te verwarren met

 • Bermpje. Heeft een onregelmatig vlekkenpatroon op de flanken.
 • Grote modderkruiper. Heeft tien bekdraden en donkere lengtestrepen op de flanken.

Habitat en ecologie

Stilstaand en langzaam stromend water: (polder)sloten, greppels, beken, kanalen en oeverzones van meren en plassen.


Areaal en verspreiding

Verspreid over heel Nederland met uitzondering van Zeeland, met zwaartepunt in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Minder algemeen.


Literatuur

- Spikmans, F., Kranenbarg, J., & Creemers, R. C. (2006). Herkenning zoetwatervissen. Stichting RAVON.

Code


Auteurs

[Niels Schrieken, juni 2014, nov 2016]Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Kleine modderkruiper Kleine modderkruiper

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top