Search
Search

Soorten

Noordse cirkelschelp

Lucinoma borealis

(Linnaeus, 1767)

Noordse cirkelschelp


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 35 mm. Grijswit met een bruingele opperhuid. Vrij stevige, bijna cirkelronde schelp. De bovenrand is recht, de top steekt daar bovenuit. Fijne concentrische richels. Voorste spierindruksel aan binnenzijde groter en langwerpiger. Mantellijn zonder bocht. Diepere delen Noordzee. Schelpen soms op het strand (Waddeneilanden). In Zeeland steeds fossiel.

Kenmerken

Afmetingen: 35 x 35 mm.
Schelpkleur: Grijswit met een bruingele opperhuid.
Schelpvorm: Schelp vrij stevig. Bijna cirkelrond, bovenrand echter vrijwel recht. De top steekt daar bovenuit en buigt iets naar voren.
Sculptuur: Fijne concentrische richels die hier en daar enigszins onregelmatig zijn.
Slot: Ligament inwendig. In beide kleppen 2 cardinale tanden, waarvan één steeds is gespleten, en 2 korte laterale tanden.
Binnenzijde schelp: Het voorste spierindruksel is groter en duidelijk langwerpig. De mantellijn heeft geen bocht. De onderrand is niet gekarteld. 


Habitat en ecologie

De dieren leven ingegraven in fijne of grove zandige of slibhoudende, vaak kalkrijke bodems, vanaf het sublitoraal tot diepten van enkele tientallen meters.

Areaal en verspreiding

Vanaf Noorwegen en de Oostzee tot aan Marokko. Ook in de Middellandse Zee, bij de Azoren en Kaapverdische Eilanden. Uit de periode vóór 1985 zijn slechts enkele waarneming bekend (1952). Later vooral gevonden rond de Doggersbank en op de noordelijke Oestergronden en het Friese Front.  

Op het strand: Af en toe spoelt oud, fossiel materiaal aan. Opvallend zijn de vaak verse schelpen met soms nog aanwezige opperhuid in materiaal van de recentere opspuitingen op Ameland. 


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Noordse cirkelschelp Noordse cirkelschelp

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top