Search
Search

Soorten

Noordelijke korrelschelp

Lyonsia norwegica

(Gmelin, 1791)

Noordelijke korrelschelp


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 40 mm. Wit. Binnenzijde parelmoerachtig. Lichtbruine opperhuid. Dunschalig. Sommige exemplaren vrijwel gelijkkleppig, meestal is de linkerklep boller. De smalle achterrand gaapt, de voorrand soms ook. Sculptuur van fijne concentrische en radiaire groeilijnen, vooral aan de onderrand. Slot zonder duidelijke tandenl ligament op een matwitte kalkachtige inwendige ligamentdrager. Vage maar diepe mantelbocht. Zeldzaam in de Noordzee, verder van de kust. Niet van het strand bekend.

Kenmerken

Afmetingen: 40 x 18 mm.
Schelpkleur: Wit. Verse exemplaren hebben vooral aan de binnenzijde een parelmoerachtige glans en aan de randen een lichtbruine opperhuid (periostracum).
Schelpvorm: Dunschalige en nogal breekbare schelp. De top ligt duidelijk voor het midden. Sommige exemplaren zijn vrijwel gelijkkleppig, bij het merendeel is de linkerklep echter boller. De smalle achterrand gaapt, de voorrand soms ook.
Sculptuur: De sculptuur bestaat centraal voornamelijk uit onregelmatige concentrische richeltjes. Er zijn ook talloze radiair verlopende richeltjes, vooral aan de onderrand, die ook vanuit de binnenkant te zien zijn.
Slot:
Slot zonder duidelijke tanden. Het ligament is inwendig en ligt direct onder de top in een smalle lengtegroeve, begrensd door een hoekige, matwitte kalkachtige ligamentdrager (lithodesma).
Binnenzijde schelp: Aan de binnenzijde is een vage maar diepe mantelbocht zichtbaar, die zich uitstrekt tot voorbij de umbo’s.


Habitat en ecologie

De soort leeft ingegraven in zand- en slibbodems, op diepten van enkele meters beneden de laagwaterlijn tot op grotere diepte, in de Noordzee tot ca. 250 m.  

Areaal en verspreiding

Vanaf Noord-Noorwegen, de Faeröer-Eilanden en IJsland tot Madeira en de Canarische Eilanden. Ook in de Middellandse Zee. In de Noordzee voornamelijk in de meer noordelijke regionen. Op het NCP slechts eenmaal levend gevonden op de Klaverbank.

Op het strand: Deze soort is nog nooit aangespoeld op de kust van Nederland.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL mrt. 2014]Commentaar

Noordelijke korrelschelp

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top