Search
Search

Soorten

Stevige platschelp

Arcopagia crassa

(Pennant, 1777)

Stevige platschelp


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot: 6 cm. Vuilwit, vaak met vanuit de top stralende oranjerode kleurbanden, die ook de verder kleurloze geeloranje kunnen kleuren. Dikschalige, platte, scheef-ovale schelp. De rechterklep is iets boller. Sculptuur van dicht opeenstaande concentrische richels, daartussen zeer fijne radiaire sculptuur. Aan de binnenkant hebben de schelpen een opvallende plooivormige verdikking. Mantelbocht duidelijk en diep. Noordzee, ver van de kust. Slechts uiterst zelden vers op het strand. Vaker te vinden op de Waddeneilanden, maar steeds fossiel.

Kenmerken

Afmetingen: 60 X 50 mm.
Schelpkleur: Vuilwit, vaak met vanuit de top waaierende stralende oranjerode kleurbanden. Deze kunnen ook aan de verder bijna kleurloze binnenzijde voor oranjerode verkleuringen zorgen.
Schelpvorm: Dikschalige, platte, scheef-ovale schelp. De rechterklep is iets boller.
Sculptuur: Dicht opeenstaande concentrische richels, met ertussen een zeer fijne radiaire sculptuur.
Slot: Heterodont. Slotband uitwendig.
Binnenzijde schelp: Aan de binnenkant van de schelpen is een opvallende plooivormige verdikking aanwezig. De mantelbocht is duidelijk en diep.  

Habitat en ecologie

Relatief diep ingegraven in grof zand, vaak met schelpengruis of grind, van iets beneden de laagwaterlijn tot ruim 150 m. Behalve als filteraars, kunnen de dieren vermoedelijk ook via pipetteren hun voedsel vergaren, zoals diverse andere platschelpen. De dieren graven zich schuin omlaag, maar komen uiteindelijk bijna horizontaa 15-10 cm onder het bodemoppervlak komen te liggen, met de rechterklepboven. De dieren zijn van gescheiden geslacht. Leeftijd 3-5 jaar.

Areaal en verspreiding

Van Noorwegen tot Senegal en in het westelijk deel van de Middellandse Zee. In de Nederlandse Noordzee gevonden op de Klaverbank en rondom de Texelse Stenen en boven Rottum.

Op het strand: Aangespoelde exemplaren komen meestal van elders (aangevoerd materiaal). Op de Noordelijke Waddeneilanden spoelt de soort ook fossiel aan.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL mrt. 2014]Commentaar

Stevige platschelp

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top