Search
Search

Soorten

Kreeftgarnaal

Athanas nitescens

(Leach, 1813)

Kreeftgarnaal
Nederland (bron: Luc Rooman)


Zoekbeeld

Garnaal. Mariene soort. Tot ca. 2 cm. Groen, bruin of rood, met vaak een witte lengtestreep op de rug. Schaarpunten lichter geel of wit. Plomp, breed lichaam. Ze lijken op miniatuur-kreeften. Volwassen mannetjes hebben schaarpoten met stevige, kreeftachtige scharen. Vrouwtjes met dunnere scharen. Ogen ongesteeld, gedeeltelijk buiten het rugschild uitstekend. Rostrum kort, met scherpe punt. Slechte zwemmers; bewegen zich als rennende kreeftjes over de bodem. Vooral in Zeeland vrij algemeen.

Kenmerken

Afmetingen: Lengte tot ca. 2 cm.
Kleur:
Groen, bruin of roodachtig, vaak met een brede witachtige lengtestreep op de rug. SChaarpunten vaak veel lichter, geel of wit.
Vorm: Kreeftgarnalen hebben een plompe lichaamsvorm. Ze lijken op miniatuur-kreeften met kreeftachtige lange scharen. De ogen zijn ongesteeld maar steken wel gedeeltelijk buiten het rugschild uit, ernaast afgedekt door twee puntjes van het rugschild. Rostrum kort en recht met scherpe punt.
Poten: Volwassen mannetjes bezitten zware, getande schaarpoten. Bij vrouwtjes en jonge exemplaren zijn de schaarpoten relatief dunner, zonder tandjes. Het tweede paar poten heeft zeer kleine schaartjes, de overige niet.


Habitat en ecologie

Overdag meestal onder stenen en dergelijke weggekropen. Het gemakkelijkst te vinden in het donker onder overhangende stenen en oesterklompen. De kleuren zijn dan wat bleker. Het dier is een slechte zwemmer die bij verstoring over de bodem rennend beschutting opzoekt. Voortplanting in Nederland in de zomer: vrouwtjes met eieren en zijn waargenomen in juli, jonge dieren eveneens.

Areaal en verspreiding

Uit Nederland is de Kreeftgarnaal bekend uit het Grevelingemneer, de hele Oosterschelde en uit de Westerscheldemonding. Vóór 1994 was de soort nooit in de de Zeeuwse wateren gezien. Van toen af aan opeens talrijk op allerlei plaatsen. Vooral algemeen in het najaar.

Literatuur

- Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
- Holthuis, L.B. & G.R. Heerebout, 1986. De Nederlandse Decapoda (garnalen, kreeften en krabben). - Wet. Meded. KNNV nr. 179. 66 pp. (door J.P.H.M. Adema herziene versie).
- Leeuwis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.


Code


Auteurs

Marco Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Kreeftgarnaal Kreeftgarnaal Kreeftgarnaal

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top