Search
Search

Soorten

Schorrenslak

Limapontia depressa

Alder & Hancock, 1862

Schorrenslak
Nederland (bron: Marianne Ligthart)


Zoekbeeld

Zeenaaktslak. Tot 8 mm. Lichtbruin tot zwart, vaak met lichtere vlekjes. Voet geel, ook rondom de geslachtsopening lichter. Groene vertakkingen van de middendarmklier kunnen door de huid schemeren. Plompe slak zonder tentakels, rhinoforen of cerata. Ogen zwart, in lichter gekleurde velden aan de buitenzijden op de kop. Bol, maar afgeplat achter op de rug. Eieren als geelwitte worstvormige klompjes op het voedsel. Schorrengebieden en kwelders, Waddengebied en Zeeland.

Te verwarren met

De soort is te verwarren met de Gekielde schorrenslak Limapontia capitata, maar heeft een meer afgeplat lichaam en de verhoogde richels aan beide zijden van de kop ontbreken

Kenmerken

Afmetingen: Lengte tot 8 mm.

Kleur: Het lichaam is licht- of donkerbruin tot zwart, met vaak kleine lichtere vlekjes op de rug. De voet is geel en ook rondom de geslachtsopening lichter van kleur. De groene vertakkingen van de middendarmklier kunnen vaag door de huid zichtbaar zijn.
Vorm: Plompe slak zonder tentakels, rhinoforen of cerata op de kop en rug. De opvallende zwarte ogen liggen elk in een licht gekleurd veld aan de buitenzijden op de kop. Het lichaam is vrij bol maar afgeplat op het achterdeel van de rug.

Eieren: De geelwitte worstvormige eikapsels worden meestal op het voedsel afgezet in de periode april tot november.


Habitat en ecologie

Aanwezig op schorren in slikgebieden op plaatsen waar het voedsel groeit. De soort is ook te vinden in getijdenpoeltjes (zelden). Op schorren zijn de dieren vaak boven de gemiddelde hoogwaterlijn aanwezig, met een voorkeur voor gebieden die weinig door het getij overspoeld worden. De soort kan zich ingraven bij hoge temperatuur en droogte. De dieren voeden zich met draadvormig geelgroen Nopjeswier, Vaucheria sp. 

Areaal en verspreiding

Verspreiding: De Schorrenslak leeft langs de kust bij Den Helder en Hoek van Holland, op de kwelders van de Waddeneilanden en in de Waddenzee en in het Eems-Dollardgebied en op de schorren van de Oosterschelde. Op geschikte plaatsen niet zeldzaam. 

Nadere informatie

Vanwege uiterlijk, geringe afmetingen en verscholen leefwijze lastig te vinden.

Literatuur

- Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.
- Spuisluisbericht 30 maart 2014


Code


Auteurs

Floor Driessen (mei 2013)
[B. Oonk, jan 2013; IvL feb. 2014]  Commentaar

Schorrenslak Schorrenslak Schorrenslak Schorrenslak

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top