Search
Search

Soorten

Weekdieren

Caribbean Reef Squid
See custom fields


Fingerprint cyphoma
Saltwater. Gastropods. Yellowish mantle with black irregular striles, like the skin of fingertips, hence the name! Shell is like the Flamingo tongue, lustrous reddish cream to white. Rare!

[Lees verder...]


Red-tipped Sea Goddess
Zie aangepaste velden


West Indian Top Shell
Gastropods. It has a large, conical, dextral shell that is black and white in color. Its common name is the West Indian Top Shell. The size range from 90-110 mm to 130 mm. The West Indian Top Shell inhabits rocky shores through out the greater West Indies, with the northern limit being Bermuda and recorded as far south as Venezuela. They are herbivores/ detritivores that feed on a variety of algae.

[Lees verder...]


Bos-glimslak
Landslak. Exoot/ingevoerde soort in Nederland. Tot 5 mm. Geelbruin, glimmend, iets doorschijnend. Huisje schijfvormig met tot 4,5 iets verhoogde beginwindingen en een diepe navel. Laatste winding iets samengedrukt en soms licht gekield. Sculptuur van onregelmatige fijne spiraallijntjes en groeilijnen. Op vochtige plaatsen in bossen (ook in naaldbos). Soms ingevoerd met tuinplanten. [Ook bekend van St. Eustatius - Bes-eilanden]

[Lees verder...]


Milk conch
see custom fields


Queen conch
see custom fields


Atlantic Yellow Cowrie
zie aangepaste velden


Amerikaanse hoornschaal / Late hoornschaal

Zoetwater-tweekleppige. Exoot/ingevoerde soort. Tot 14 mm (meestal kleiner). Grijsbruin, crémegrijs. Dunschalig, langwerpig-rechthoekig schelpje. Top vóór het midden, iets boven de bovenzijde uitstekend. Slotband van buitenaf goed zichtbaar. De sculptuur bestaat uit fijne concentrische groeilijnen. Ingevoerd uit Amerika in met name Engeland, van daaruit naar elders in Europa. Toenemend in omringende landen. Zoet water, met name in kanalen, meren en rivieren. [Vroeger bekend onder de Nederlandse naam 'Late hoornschaal']

[Lees verder...]


Gestreepte alikruik
Mariene huisjesslak. Aangemerkt als exoot (onwaarschijnlijk). Tot 17 mm. Vaak geel met zwarte horizontale lijnen. Ook egaal in diverse kleuren. Dikschalig, top spits. Sculptuur van brede dikke spiraalribben met daartussen dunnere, vaak diepe groeven. Rotskusten, niet inheems in Nederland.

[Lees verder...]


Platte schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Schijfvormig huisje met 5-51⁄2 langzaam in grootte toenemende omgangen, waarbij in het midden van de laatste omgang een duidelijke naad of kiel loopt. Deze kiel ligt vrijwel geheel in het midden. Mondopening ovaal en breder dan hoog. Geen operculum. De sculptuur bestaat uit zeer fijne, dicht bij elkaar liggende dwarslijntjes, die het huisje een zijdeachtige uitstraling geven. Zeer locaal in Nederland in schone, rijk begroeide wateren, met name in laagveengebieden en in het rivierengebied, maar ook elders. Beschermde soort (Habitatrichtlijn).

[Lees verder...]


Vlakke schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Tot 4,2 mm. Lichtbruin of geelwit, glanzend, deels doorschijnend. Schijfvormig, plat horentje, met tot 4 windingen, waarop in het midden een vage kiel zit. Navel breed en duidelijk. Mondopening afgeplat en toegespitst. Oppervlak glad met alleen fijne groeilijntjes. Vrij algemeen in heel Nederland in zoete stilstaande wateren met plantengroei. Kan enige vervuiling en verzilting doorstaan.

[Lees verder...]


Witte schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Zoetwater-huisjesslak. Tot 7 mm. Geelbruin, vaak door begroeiing met algen groenachtig. Huisje schijfvormig, met tot 4 regelmatig in grootte toenemende, gelijkmatig afgeronde windingen zonder kiel. De mond is ovaalrond en onverdikt. Geen operculum. Sculptuur van duidelijke, wat golvend verlopende, onregelmatige spiraalgroeven. Heel Nederland in stilstaande en stromende wateren met plantengroei. Vooral algemeen in sloten en kleinere wateren.

[Lees verder...]


Riempje
Zoetwater-huisjesslak. Tot 6 mm breed. Geel- tot donkerbruin, glanzend. Vaak begroeid. Schijfvormig, gedrongen huisje met tot tot 8 dicht opeen staande, bolle windingen. Navel wijd en diep. Geen kiel. Geen operculum. Dicht opeen staande dwarssculptuur/groeilijnen. Algemeen in Nederland, in zoet, vooral stilstaand water met waterplanten.

[Lees verder...]


Draaikolk-schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Tot ca. 9 mm. Licht hoornbruin, soms lichter geelachtig. Vaak deels bedekt met donkere aanslag. Plat, schijfvormig horentje. De bovenkant is zeer plat, de onderzijde afgerond en hoekig. Bovenaan de windingen een duidelijke scherpe kiel. Op de windingen onregelmatige dwarslijntjes/groeilijntjes. Algemeen in heel Nederland in zoete, stilstaande tot zwak stromende wateren met rijke plantengroei.

[Lees verder...]


Toegeknepen korfmossel
Zoetwater-tweekleppige. Exoot/ingevoerde soort. Tot 25 mm. Geelbruin, binnenzijde vaak paarslila. Dikschalige, rond-driehoekige schelpen, vaak iets hoger dan breed. De top is prominent aanwezig, buigt wat opzij en ligt bijna in het midden. Duidelijke cardinale en laterale slottanden. Sculptuur van dicht opeenstaande, soms concentrische ribben. In grote delen van Nederland algemeen in al dan niet bewogen, zoete wateren.

[Lees verder...]


Amerikaanse schijfhoren
Zoetwaterslak. Exoot/ingevoerde soort. Tot 3,8 mm. Hoornkleurig, geelbruin. Klein, schijfvormig huisje. Dunschalig met 4-5 matig bolle windingen. Mondopening iets omgebogen. Sculptuur van onregelmatige spiraallijntjes en groeilijnen. In sloten en andere wateren met onderwatervegetatie. Nog slechts een paar keer gevonden. Mogelijk uitbreidend.

[Lees verder...]


Aziatische korfmossel

Zoetwater-tweekleppige. Exoot/ingevoerde soort. Tot 33 mm. Geelbruin tot groengeel. Bij de top vaak paarsachtig. Binnenzijde geelwit, soms iets lila. Dikschalige, rond-driehoekige schelpen. De top ligt bijna in het midden. Sculptuur van brede, niet zeer dicht op elkaar liggende concentrische ribben. Ingevoerd in ca 1990. Nu algemeen in heel Nederland in zoet, al dan niet bewogen water.

[Lees verder...]


Chinese schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Exoot/ingevoerde soort. Tot 7 mm. Geelwit, lichtbruin, vaak wat doorschijnend. Schijfvormig met 3-4  windingen. Sculptuur van fijne groeilijntjes, gekruist door spiraallijntjes. Exoot, enkele keren gevonden in het wild, daarnaast vrij algemeen in aquaria, kassen etc. Wordt verspreid met aquarium-planten e.d.

[Lees verder...]


Bolle stroommossel
Zoetwater-tweekleppige. Tot 120 mm. Groengeel tot geelbruin, binnenkant parelmoer. Relatief dunne, maar toch vrij stevige schelpen. Onderrand gebogen. In de rechterklep 1 cardinale tand en 1 laterale (lijstvormige) tand. Linkerklep met 2 cardinale en 2 laterale tanden.  Top bol en opgeblazen met knobbelige, golvende rugae. Sculptuur van grove en fijnere onregelmatige groeilijnen. Bij voorkeur in stromende wateren.

[Lees verder...]


Pagina 2 van 16Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top