Search
Search

Aanschaf Veldgids Zeewieren

 

Op 4 maart 2021 is de Veldgids Zeewieren gepubliceerd. Deze wordt uitgeven door de KNNV en Stichting ANEMOON en geschreven door Luna van der Loos, Mart Karremans en Frank Perk.

Deze Veldgids Zeewieren behandelt roodwieren, bruinwieren en groenwieren. In totaal meer dan 130 soorten. Het betreft soorten die met het blote oog of met een veldloep op naam zijn te brengen. De gids beschrijft van elke soort de kenmerken, het onderscheid met gelijkende soorten, de habitat, seizoenspatronen en de verspreiding. De honderden prachtige foto’s maken de gids bruikbaar voor duikers, waarnemers die actief zijn in het getijdengebied en op het strand. Daarnaast geeft de uitgebreide introductie informatie over de beste vindplaatsen in Nederland, de ecologie van zeewieren, exoten. 

De kosten zijn 29,95 euro per boek (inclusief verzendkosten voor Nederland).
Verzendkosten België: 10 euro

U bestelt het boek door hieronder de volgende gegevens in te vullen en door de kosten over te maken op IBAN: NL30 INGB 0006560075.

Loading
  • Use Text Editor to add content

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

  • Inventarisaties
  • Beheeradviezen 
  • Monitoring
  • Exoten

Mariene soorten en ecologie

  • Educatie
  • Artikelen
  • Exoten

 

Steun ANEMOON

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top