Search
Search

Soorten

Rugschild Grote pijlinktvis

Todarodes sagittatus

(Lamarck, 1798)

Rugschild Grote pijlinktvis


Zoekbeeld

Tienarmige inktvis. Mariene soort. Inwendig gelegen gladius. Tot ca. 65 cm lang. Zeer dun, lang, uit plasticachtige chitine bestaande 'pijl', die na droging snel opkrult en verbrokkelt. Aan het uiteinde een lancetvormig puntje. Spoelt zelden of nooit aan, wel nog aanwezig in aangespoelde dieren (uitprepareren).

Kenmerken

De inwendig gelegen gladius bestaat uit chitine en is zeer dun en lang en speervormig, met aan het uiteinde een lancetvormig puntje. De gladius beslaat de hele dorsale mantellengte van het dier en kan tot ca. 65 cm lang worden.


Habitat en ecologie

Er zijn geen zekere vondsten bekend van een los op het strand aangespoelde gladius. Vermoedelijk worden deze niet herkend en vervallen ze, gezien de hoge breekbaarheid indien droog, zeer snel. De schelp is wel uit te prepareren uit op het strand aangespoelde dieren.
Zie voor habitat en ecologie de betreffende pagina van het hele dier van de Grote pijlinktvis


Areaal en verspreiding

Zie voor areaal en verspreiding de betreffende pagina van het hele dier van de Grote pijlinktvis.

Literatuur

Heij, A. de & J. Goud, 2013. Hoofdstuk 11 Inktvissen - Cephalopoda: 327-340. In:  Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[H. Roode feb 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Rugschild Grote pijlinktvis

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top