Search
Search

Soorten

Pelikaansvoet

Aporrhais pespelecani

(Linnaeus, 1758)

Pelikaansvoet


Zoekbeeld

Mariene huisjesslak met een stevige, tot 4,5 cm grote schelp (horen). 10-12 vrij bolle, geknobbelde windingen. Mondrand uitlopend in stevige vingervormige uitsteeksels, de onderste is het sifokanaal. Onvolgroeide exemplaren missen deze ‘vlag’ van uitsteeksels. Leeft in dieper water in de Noordzee.

Kenmerken

Afmetingen: 45 x 35 mm.
Schelpkleur: Crème tot lichtbruin, soms oranjebruin, met een glanzende geel tot geelgroene mondopening. Operculum klein, uitgerekt ovaal, stevig, hoornachtig bruin, bij levende exemplaren vaak begroeid met poliepjes.
Schelpvorm:
 Zeer stevige horen. 10-12 vrij bolle windingen waarop stompe knobbels staan. Mondrand dik, uitlopend in een vijftal stevige uitsteeksels die onderling (deels) met elkaar vergroeid zijn en waarvan de onderste als sifokanaal dienst doet. Jonge schelpen missen deze ‘vlag’ van uitsteeksels.

Sculptuur: Geknobbelde windingen.


Habitat en ecologie

De dieren leven bij voorkeur op slibrijke bodems, op diepten vanaf 10 tot 200 m. Ze kruipen rond op de toplaag van het sediment of leven deels of geheel ingegraven in tijdelijke gangen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit plantaardig detritus en soms diatomeeën. De dieren zijn van gescheiden geslacht. Ei-afzetting in de Noordzee in voorjaar en zomer.

Areaal en verspreiding

Van Noord-Noorwegen en IJsland tot Marokko en de Middellandse Zee. In het Nederlandse deel van de Noordzee o.a. levend bekend van de Terschellingerbank, west van de Texelse Stenen, de Klaverbank en Doggersbank. Met name op de Oestergronden, inclusief het Friese Front, wordt de Pelikaansvoet regelmatig door vissers gevangen. 

Op het strand: Een enkele keer ook aangespoeld op het strand te vinden, met name op de Friese Waddeneilanden. Meestal betreft het oude en verkleurde exemplaren, in veel gevallen zonder vlag en vaak begroeid met Ruwe zeerasp, waarbij ze -gezien de slijtsporen onderaan- zijn gebruikt als woning door heremietkreeftjes. Strandvondsten van levend aangespoelde exemplaren zijn niet uit Nederland bekend. 


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

[IvL jan. 2014]Commentaar

Pelikaansvoet Pelikaansvoet Pelikaansvoet

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top