Search
Search

Soorten

Kleine zeenaald

Syngnathus rostellatus

Nilsson, 1855

Kleine zeenaald
Kleine zeenaald - Syngnathus rostellatus. Nederland (Foto: Wijnand Vlierhuis)


Zoekbeeld

Zeevis. (Ook in brakwater). Tot maximaal 17 cm, meestal ca 10 cm. Karakteristiek bij de kleine zeenaald is dat de snuit korter dan de helft van de kop is (gemeten vanaf het kieuwdeksel). Zeer slanke, langgerekte vis met  buisvormige snuit. Donkerbruin met onduidelijke vlekken, buik crème. Vaak een donker vlekje voor de ogen. Het lichaam is bedekt met een harde huid bestaande uit beenplaten. Op de rug alleen een enkele vlagvormige rugvin, de staart vormt een relatief klein waaiertje. 


Te verwarren met

Kleine Zeenaalden lijken op jonge exemplaren van de Grote Zeenaald, Syngnathus acus. Het is moeilijk de Kleine en de Grote Zeenaald op het oog uit elkaar te houden. Alleen als dieren groter dan 17 centimeter zijn gaat het met zekerheid om de Grote Zeenaald. Om die reden hebben waarnemingsformulieren een apart aan te strepen groep voor 'Zeenaald-onbepaald'. (Alleen als u absoluut zeker bent welke Zeenaald het betreft, of bij exemplaren groter dan 17 cm, kunnen waarnemers i.p.v. 'onbepaald' de desbetreffende soort aanstrepen).

Verschil grote zeenaald: Snuit langer dan de helft van de kop is (gemeten vanaf het kieuwdeksel). 


Kenmerken

Afmetingen: tot 17 cm.

Kleur: Over het algemeen donkerbruin met onduidelijke vlekken, de buik is crème kleurig. In veel gevallen is een donker vlekje voor de ogen aanwezig.
Vorm: zeer slanke, langgerekte vis met een buisvormig snuitje. Ze zijn voorzien van een harde, beenplaten huid.
Vinnen: Op de rug staat een vlagvormige rugvin en aan de staart een relatief klein waaiervormig staartvinnetje.
Overig: Geen uitstulping en dergelijke op het lichaam.


Habitat en ecologie

Kleine Zeenaalden leven in ondiep water tussen wiervelden en stenen, maar ook op zandbodems. Ze kunnen tegen zoet en brak water.


Literatuur

 • Heessen, H.J., Daan, N. and Ellis, J.R. eds., 2015. Fish Atlas of the Celtic Sea, North Sea and Baltic Sea: Based on International Research-vessel Surveys. Wageningen Academic Publishers.
 • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp. 
 • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
 • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
 • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Code


Auteurs

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Kleine zeenaald

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

Steun ANEMOON

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top