Search
Search

Soorten

Tarbot

Scophthalmus maximus

(Linnaeus, 1758)

Tarbot
Tarbot - Scophthalmus maximus. Noordzee (Foto: Wijnand Vlierhuis)


Zoekbeeld

Zeevis. Een grote brede en ronde platvis, die tot 100 cm kan worden. Grijsachtig, bruin of zandkleurig met kleine donkere vlekjes. De ogen staan op de linker zijde. De tarbot heeft geen schubben, de huid is ruw met verspreide knobbeltjes. De staart is rond.


Te verwarren met

De Tarbot kan verward worden met de Griet. De Griet heeft een gladdere huid zonder knobbeltjes, maar het meest duidelijke verschil is de rafelige 'baard' van vinstekeltjes rond de kop, die bij de Tarbot ontbreken.


Kenmerken

Afmetingen: Tot 100 cm, meestal kleiner.
Kleur: Grijsbruin of groenachtig met donkere vlekjes. Past zich aan de kleur van de bodem aan.
Vorm: Schijfvormig (platvis). Ogen op de linkerzijde. Bijna rond in omtrek, met een grote kop en een grote bek. Lichaam zonder schubben, maar wel met kleine benige knobbels op de gekleurde linkerzijde.
Vinnen: Zoals bij alle platvis rondom doorlopende vinnen. Eén rugvin en één anaalvin.

Habitat en ecologie

De tarbot leeft op zand en rotsbodems tot een diepte van 200 meter. Paaitijd april-augustus op diepten 10 m of meer. Grotere dieren trekken naar dieper water. De Tarbot vangt prooien vanuit een hinderlaag en is zeer goed gecamoufleerd op de bodem. Jonge dieren eten vooral kleine kreeftachtigen. Vanaf ongeveer 10 cm wordt meer vis gegeten, bij 30 cm eet de soort uitsluitend vis. Ze zijn dan ca. drie jaar oud.


Areaal en verspreiding

Noordoost-Atlantische Oceaan, Oostzee, Noordzee, Middellandse Zee en zuidwestelijk deel van de Grote Oceaan. In Nederland zijn vooral kleine exemplaren langs de kust algemeen, grotere vooral in dieper water.

Literatuur

- Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
- Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
- Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
- Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Code


Auteurs

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Tarbot

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top