Search
Search

Soorten

Vissen

Pos
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Blankvoorn
Zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Zonnebaars
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Zeelt
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Kwabaal
Zoetwatervis. Tot 150 cm meestal kleiner. De vis is marmer van kleur. Meest karakteristieke kenmerk is één kindraad aan de onderzijde van de bek. Er zijn 2 gescheiden rugvinnen, waarvan de achterste doorloopt tot aan de staartvin als een vinzoom. De buikvinnen bevinden zicht voor de borstvinnen. De kwabaal is de enige uit de familie van de kwabaalachtigen die in zoetwater leeft.  Zeldzaam.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Kleine modderkruiper
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Brasem
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Bluestriped grunt
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Spotted eagle ray
see custom fields


Geplaats in: Soorten, Vissen
Scrawled filefish
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
French Angelfish
see custom fields


Geplaats in: Soorten, Vissen


Geplaats in: Soorten, Vissen
Kesslers grondel
Zoetwatervis. Tot ca. 22 cm. Bruin gekleurd met donkerbruine banden op lichaam en vinnen. Kop en lippen met een netachtig vlekkenpatroon. Buik overwegend wit. Mannetjes tijdens de paaitijd donker. Twee rugvinnen,  buikvinnen vergroeid tot een zuignap. Exoot. Inmiddels in alle grote Nederlandse rivieren en kanalen. Plaatselijk hoge dichtheden in stortstenen oevers. 

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Rivierdonderpad

Zoetwatervis. Lichaam tot circa 10 centimeter lang met een opmerkelijk uiterlijk. Kleine grondelsoort. Opvallend zijn de dikke, platte kop met brede bek en dicht bij elkaar staande ogen. De rivierdonderpad heeft deze stekeltjes vanaf de borstvin tot minimaal aan de tweede rugvin (tekening A). Vaak is de hele flank gestekeld tot op de staartwortel. Dit kenmerk is alleen betrouwbaar bij juveniele dieren (tot 5 cm). Bij volwassen mannetjes zijn de stekels soms afwezig. 

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Pontische stroomgrondel

Zoetwatervis. Ook in brak water. Tot ca 20 cm (♂ 19,5 cm/♀ 12,8 cm). Lichte kleur, lijkt doorschijnend. De kop is relatief puntig en vrijwel even breed als hoog. Twee rugvinnen, voorste rugvin met 5-7 harde vinstralen, achterste met één harde en 14-17 zachte vinstralen. De achterste rugvin en de anaalvin lopen schuin af. Borstvinnen vergroeid tot zuignap. Leeft vooral voor op zand waarin de dieren zich kunnen ingraven.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Zwartbekgrondel

Zoetwatervis. Ook in brak water. Tot circa 25 cm, in zoet water meestal kleiner. In de rugvinnen is een roestbruin bandenpatroon zichtbaar en in het achterste deel van de voorste rugvin zit een zwarte vlek. Op de rug vier grotere bruine vlekken en 8-9 donkere vlekjes op de zijkant. In de paaitijd (april-september) krijgt het mannetje  een zwart lichaam. In 2004 voor het eerst in Nederland in de Lek. Inmiddels in alle rivieren en daarmee verbonden wateren. Zwaartepunt in het beneden rivierengebied en Noordzeekanaal.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Marmergrondel

Zoetwatervis. Lichaam tot 12 cm groot. Grote grondelsoort. Twee rugvinnen, buikvinnen vergroeid tot zuignap. Kenmerkend voor de soort zijn de buisvormige neusopeningen. In het paaiseizoen kunnen de mannetjes geheel zwart worden. De rand van de achterste rugvin en staartvin kleuren dan wit tot roodomrand. Tussen de eerste en tweede rugvinstraal van de voorste rugvin komt in deze periode een geeloranje vlek.

 

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen

Zeevis, eikapsel. Tekst nog in bewerking.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Eikapsel Blauwe vleet

Zeevis, eikapsel. Lengte ongeveer 2/3 x de breedte. Zonder hoorns gemiddeld 12 x 6 cm breed. Exemplaren op het strand na verdroging doorgaans zwart. Verse eieren brons- tot licht amberkleurig. Groot, langwerpig rechthoekig eikapsel met zowel aan de onder- als bovenkant korte hoorns. Oppervlak ruw, vezelig. Aan onderzijde tussen de hoorns een vlies. Zeldzaam op het strand. (Grotere exemplaren tot 20 cm of meer, horen vermoedelijk tot een andere soort: De Flapperrog).  

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Eikapsel Sterrog

Zeevis, eikapsel. Eikapsels exclusief hoorns tot 4,5 x 3,5 cm. Bovenste hoorns soms draadvormig uitgetrokken en dan langer dan de doos, onderste nooit langer dan doos en haakvormig omgebogen. Droge strandexemplaren zwart, verse lichter, bruinachtig. Rechthoekig kapsel met goed ontwikkelde hoorns. Het oppervlak voelt duidelijk ruw aan. Spoelt vrij algemeen aan, met name op de Waddeneilanden, maar dit is net als bij de andere soorten, wel afgenomen. (Deze rog wordt ook wel 'Noorse rog' genoemd).

Tekst in verspr.Atl
De 'doos' van de eikapsels is langwerpig-rechthoekig, met een platte en een bollere zijde. De hoorns aan de bovenkant (proximale zijde; die waaruit het jonge dier naar buiten is gekomen) zijn langer dan die aan de onderkant (distale hoorns). Vooral de onderste hoorns kunnen wat omgekruld zijn, de bovenste hoorns zijn vaak draadvormig uitgetrokken en dan langer dan de doos. De boven- en zijkanten hebben een duidelijk verbrede, vliezige rand (zoom). De zoom aan de onderkant is het smalst. De zomen aan de zijkanten laten het snelst los. De lengte van het eikapsel zonder de hoorns is minder dan 1,5 de breedte. Exclusief de hoorns zijn de kapsels circa 4,5 cm lang en circa 3,5 cm breed (maximaal 6,6 x 5,5 cm). Zowel bij verse exemplaren als bij oude zijn de kapsels zwart. Het oppervlak is vezelig en zeer ruw tot fijngestreept, met zowel lengte- als dwarsstructuur. Uitgedroogde eipkapsel kunnen het best bekeken worden door ze op te weken Aanspoelen: De eikapsels spoelen ze vaak aan, met name op de Waddeneilanden. Het zijn na die van de Stekelrog de meest aanspoelende eikapsels op de Nederlandse kust. Vergelijkbare eikapsels: Het kapsel is, vanwege de ruwe structuur, niet snel te verwarren met kapsels van andere op onze stranden aanspoelende eikapsels van roggen.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Pagina 8 van 12Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top